Dzīvesvietas deklarēšana

Songweaver

Slēdza Songweaver: "Paldies!) Problēma atrisināta!)".
Songweaver

Vai nebija tā, ka, lai piedeklarētos kādā dzīvesvietā, tad būtu tā kā jāpierāda savas tiesības tur deklarēties? Pie tam, cilvēkam reizes 3 anulēja deklarēšanos, bet viņš tik un tā tur deklarējas! Ko var lietas labā darīt? Cilvēkam nav nekādu likumisko pamatu būt tur deklarētam!


Jāpierāda nav, deklarējas tur kur reāli dzīvo, nevis ir vai nav tiesības. Par nepatiesas informācijas sniegšanu iestādēm pienākas brīdinājums un tad jau naudas sods.

Songweaver

ecuador
Bet, ko tad darīt? Viņš jau kādu 4 reizi deklarējas tur, kur nedzīvo, pie cilvēka, kurš nav rads, ar kuru nav nekādu līgumu. Kur griezties? Es pat dzīvokļu nodaļu nevaru sazvanīt, viņiem telefoni atslēgti! ((

Resnā Žurka

Jā, nav fizisku šķēršļu deklarēties, kur iedomājas. Tikai ķeksis jāieliek elektroniskajā deklarācijā, ka viss kārtībā.

Īpašniekam nekas cits neatliek kā prasīt pašvaldībai anulēt deklarāciju un piemērot sodu, ņemot vērā, ka pārkāpums veikts n reizes. Sods šobrīd var sasniegt 700€.

Papildināts 02.08.2021 11:22:

Songweaver
Vairākas pašvaldības ir izveidojušas speciālās veidlapas Latvijā.lv.

Papildināts 02.08.2021 11:23:

Jā vari nosaukt pašvaldību, varbūt var precīzāk ko ieteikt.


Kur griezties?

Pašvaldībai pašai bija jāprotas. Pašvaldības policija tak tur ir?

Resnā Žurka

Te vispārīgi par izdeklarēšanu:

https://www.pmlp.gov.lv/lv/deklaretas-dzivesvietas-anulesana

Bet katrā pašvaldībā ir nianses, jā tas ir organizēts un arī pašvaldības policija ne visur ir izveidota

Ir arī suga kas sodus karina uz nagliņas un tad jau neko.

Songweaver

Ir arī suga kas sodus karina uz nagliņas un tad jau neko.
Diemžēl viņš ir no šīs sugas!((

Es beidzot sazvanīju dzīvokļu nodaļu, viņi ieteica caur Latvija.lv iesniegumu uzrakstīt, mēs ar mammu to izdarījām. Paldies, meitenes par ieteikumiem. Diemžēl, es tā saprotu, ka nekāda tiesa vai pārdabiskais spēks nespēs aizliegt šim cilvēkam deklarēties arī tālāk...(((

Resnā Žurka

Nu tagad taciņa iestaigāta, zināsi, kur veidlapa un nav pat nekur jāiet. Ieliec sev kalendārā darbiņu ik pārnedēļas pārbaudīt un sūtīt iesniegumu.

Būtiska problēma tev tā ir tikai tad, ja tas kaut kā ietekmē komunālos rēķinus vai citas izmaksas.


Ja informētu pakalpojumu sniedzēju par šo situāciju komunālos tas nav jāietekmē.

Jūs nevarat rakstīt šajā tēmā, jo tā ir slēgta.
18421351