Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

ārsta zīmes, noteikumi skolā un noteikumi valstī

Murrrkšķis

Murrrkšķis


vakar vecāku sapulcē skolas vadība iepazīstināja ar noteikumiem - atļautas trīs vecāku attaisnotas dienas semestrī, tālāk par katru noslimoto dienu nepieciešama ārsta zīme.

un viena māte piecēlās un teica, ka tas ir pretrunā ar likumdošanu valstī, un skola nedrīkst prasīt to, ko neprasa valsts. cita māte teica, ka ģimenes ārste atteikusies rakstīt zīmes par sīkām slimošanām, jo ir pārāk aizņemta.

man arī šis liekas par traku. ja bērns, piemēram, pirmdien ir slims ar kaut ko nenozīmīgu un otrdien vesels, tad otrdien es viņu nevaru laist uz skolu, jo zīme vajadzīga, un ārsta laiku var dabūt ātrākais piektdien, un tā viena skolā neiešanas diena pārvēršas par piecām. mani bērni nav slimīgi, bet mēdz semestrī noslimot vairāk par trim dienām. kādas piecas viņiem parasti sanāk.

nerunājot par mediķu lieku traucēšanu. mūsu skola jau sen ir izcēlusies ar pārliecību, ka mediķiem nav nekā cita ko darīt kā skatīties uz veseliem bērniem un rakstīt viņiem papīrus. kovida laikā it īpaši.

tā nu nāku prasīt uz šejieni. varbūt kāds zina!

1. vai skola var prasīt šādas zīmes, ja valstī tās netiek prasītas? tas ir, prasīt jau viņa var, bet vai drīkst uzlikt sankcijas tiem, kas šo neievēro?

2. kādi tad ir tie noteikumi valstī? kādi ir noteikumi par kavējumiem un ārsta zīmēm?


Valstiski tas nav regulēts zīmes prasīšana, bet vienlaikus ir spēkā MK noteikumi Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.

Noteikumi pasaka, ka

Ja izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi un vairāk nekā trīs mācību dienas nav apguvis pirmsskolas izglītības programmu vai vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī – vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde nekavējoties Valsts izglītības informācijas sistēmā ievada informāciju par izglītojamā kavējumiem un to iemesliem (ja tie ir zināmi), kā arī rīcību to novēršanai.

Līdz ar to, kā lai bez ārsta zīmes skola zina, ka bērns slimo, nevis guļ mājās, klenderē riņķī un vecāki tik drukā attaisnotas zīmes?

Tāpēc skolai ir tiesības iekļaut prasību par ārsta zīmi skolas iekšējās kātrības noteikumos.


Dzīve ir gluži kā rožu dārzs, bezgala skaista, bet ar ērkšķiem!

Murrrkšķis

vecāks uzraksta par iemesliem. vai vecāks uzskatāms par nepieskaitāmu, ka viņa teiktajam nevar ticēt?

bērnudārzā tiešām tā notiek, ka vecāks bērnu atstāj mājās, lai atpūšas. pamatskolā, kur visi pārbaudes darbi ir jānokārto un tā tālāk, nemēdz bērni bez iemesla vaļoties pa māju. nu labi, varbūt kādi 10 procenti bērnu ir šādi palaidņi, bet vai viņu dēļ atlikušajiem 90 procentiem ir katra skolas neapmeklēšanas diena jāpārvērš par piecām un turklāt jānokar medicīnas sistēma?

vai ir kādi MK noteikumi, kur kaut kas teikts par vecākiem. ko viņi drīkst.

Papildināts 07.09.2023 10:58:

vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu

par šo. nekur nav teikts, ka vecāka teiktais nav uzskatāms par attaisnojošu. vispār diez vai kaut kur būs teikts, ka vecāki ir nepieskaitāmi. un ārsta zīme tajos noteikumos vispār nav minēta, tātad sanāk, ka drīkstu to negādāt vispār.

kā arī rīcību to novēršanai

aha. lai viņi novērš to, ka bērns saaukstējas.

Papildināts 07.09.2023 11:02:

un kur teikts, ka ārsta zīme vispār kaut ko attaisno. novaļojas mans bērns pa māju divas nedēļas, es pēc tam sagādāju zīmi, ka bērns vesels, un kārtībā.

jo ļoti reti vedu pie ārsta slimu bērnu; parasti tikai atrādu tādu, kas mājās pats izveseļojies. ārsts pieradis redzēt veselus bērnus un papīrā ierakstīt, ka veseli.

Murrrkšķis
Veacāki drīkst darboties skolas vecāku padomē un ierosināt pārstrādāt skolas iekšējās kārtības noteikumus.

nekur nav teikts, ka vecāka teiktais nav uzskatāms par attaisnojošu. vispār diez vai kaut kur būs teikts, ka vecāki ir nepieskaitāmi.
Ja vien vecāks pats nav mediķis, tad kā skolai pārlieciāties, ka slimība nav lipīga citiem bērniem? Varbūt tas ir vīruss un skola rūpējas, lai citi bērni nesaslimst?


Dzīve ir gluži kā rožu dārzs, bezgala skaista, bet ar ērkšķiem!


Murrrkšķis
tiešām tikai 3 dienas semestrī? vienu reizi?

Parasti jau tomēr tās 3 dienas var atkārtot reizes 3-5 semestrī.

Resnā Žurka

Murrrkšķis
Tās ir 3 dienas semestrī un konkrētā noteikuma mērķis ir izskaust falšās vecāku zīmes, jo nav nekāds noslēpums, ka šitās mātes to izmanto, lai bērna bastotās stundas piesegtu semestra beigās. Varu tevi nomierināt, ka realitātē tas nav tik stingri, bet no zobārsta, sporta ārsta utml. attaisnojuma zīmes es prasu un nesu uz skolu. Siets ir klases audzinātājs, jo viņš redz bērnus, redz vecākus un redz, kad patiešām ir puņķis mājās jāpārlaiž, kad vecāki piesedz bastošanu. Varu tev garantēt, ka represijas par to ne tev, ne bērnam nedraud.

Un jā, skolai ir tiesības šādus noteikumus pieņemt, bet tādas histēriski bļaujošas mātes (ne tikai par šo tēmu) nav retums. Interesanti, ko viņas pirms gada par šo pašu nebļāva? Tad nebija 9. klase?

Murrrkšķis

Kārļa mamma
skola šo interpretē tā, ka 3 dienas drīkst būt vecāku attaisnotas, pārējās ar ārsta zīmi.

pece
kā skolai pārlieciāties, ka slimība nav lipīga citiem bērniem? Varbūt tas ir vīruss un skola rūpējas, lai citi bērni nesaslimst?

ārsta zīmes dabūšana tiešām ir liels čakars, sk mani piemēru ar vienu noslimotu dienu, kas pārvēršas piecās. turklāt pieaugušajam vēl viena diena. šāda sistēma var izraisīt tikai to, ka uz skolu tiek laisti pusslimi bērni, lai nebūtu tā zīme jāgādā, un tas, ka pusslimi bērni var aplipilnāt veselos, gan ir plaši aprakstīts.

mani bērni mēdz slimot ar tipiskiem bronhītiem, kas vienmēr ir vienādi. pirmos ārstēju ar ārsta palīdzību, nākamos jau ar mājas līdzekļiem, kas apspriesti ar ārstu. vēl nekad nab bijis tā, ka mans viedoklis atšķirtos no ārstes viedokļa. hm, varbūt man vajag sagādāt ārsta zīmi, ka protu atšķirt slimu bērnu no vesela?

Resnā Žurka

Murrrkšķis
Vai tu pamanīji, ka tās bļaujošās mātes bija tās pašas, kas pieprasīja tiesības labot atzīmes bezgalīgi un īpašus noteikumus viņu cukurdupšu uzņemšanai vidusskolā, lai viņu knapi sekmīgie tiktu uzņemti bez konkursa?

Murrrkšķis

Resnā Žurka
nu bet vai liela nelaime notiks, ja kāds palaidnis (varbūt viens no klases tāds ir) dabūs attaisnotu nobastojumu, izkritīs visos ekāmenos un pēc iespējas ātrāk beigs apgrūtināt izglītības sistēmu? vai tādēļ klases pārējiem 30 ir jādara visas tās muļķības?

nu jā, klases audzinātāja manas ziņas par bērna saslimšanu līdz šim vienmēr ir pieņēmusi. tagad zināšu, ka manas rokas ir brīvākas, nekā sākumā man likās.

un tiešām neredzu problēmu uz pāris nedēļām aizbraukt ceļojumā un pēc tam atnākt ar ārsta zīmi. tā ārsta zīme ir tikai tāds vecāku sodīšanas līdzeklis.


Murrrkšķis
"ārsta zīmes dabūšana tiešām ir liels čakars"

Atkarīgs no atiiecībam ar ārstu. Man nekad nebija problēmu dabūt zīmi. Zvanu pa telefonu kad bērns ir saslimis un pēc tam kad ir vēsels un braucu pēc zīmes. Vienai dienai gan nekad nav tā darīts..

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18437387