Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Dāvinājums

Inesza

Inesza

Vai kādam ir pieredze/ieteikumi par dāvinājuma līguma slēgšanu pie notāra vai bāriņtiesā? Kādas sanāk būtiskākās atškirības, neskaitot cenu? Vai slēdzot pie notāra, dāvinājuma līgums būs "svarīgāks/nopietnāks?"


Inesza
Slégtu pie notâra. Bet var arí citur, ja to tießâm dara bâriñtiesa. Galvenais, lai to var ierakstít zemesgrâmatâ. Notârs to visu izdara uzreiz un vienas vizítes laikâ, nosútot nostiprinâjuma lúgumu elektroniski.

Bet visbútiskákais ir ßis -vai pats dâvinâtâjs tießâm apzinás dávinájuma líguma bútíbu un tá sekas. Lai nav pārsteigumu péc tam un izbrína, ja apdâvinâtais nav múzham pateicígs un nekljúst par dávinâtâja "kalpu". Un vai nav iluzoru vai morâlu gaidu no ßí darïjuma un no apdávinâmá. Varbút grib uzlikt kádus nosacíjumus utml. -to var, bet tas ir jáatruná lígumâ.

Tas ir lielâkais klupßanas akmens dávinájuma líguma izpildé, ka cilvéki neizprot ßí darïjuma líguma bútíbu.

Pēdējās izmaiņas: Meauk, 15.09.2023 08:49.

Sanāk, ka varu uzdāvināt īpašumu kādam, pat ja apdāvinātais to nezin?

Kapecite
Tá gan nav iespéjams. Dávinájums ir divpuséjs lígums. Tas ir jápieñem, lai tas būtu spékâ. Bet var arī atteikties pieñemt dâvinâjumu.

Runa bija par to, lai dâvinâtâjs tießâm nopietni apzinás nekustama ípaßuma dávinájuma darïjuma bútíbu un tá sekas. Jo daudzi to neapzinás un domâ ilúzijas par to, kas notiks pëc ßí darïjuma.


Spulgacite

Inesza
Man tētis augusta sākumā uzdāvināja zemi, kārtojām līgumus caur bāriņtiesu, jo, pirmkārt, tas ir daudz lētāk un, otrkārt, bāriņtiesas dāma strādā daudz tuvāk tēta mājām, vienkārši tā ērtāk. Pēc tam līgumu aizsūtīja uz Rīgas rajona tiesu, attiecīgi pēc tam uz Zemesgrāmatu. Septembra sākumā zeme jau bija manā īpašumā ar zemesgrāmatu uz rokas.

Papildināts 18.09.2023 09:27:

Inesza
Tagad caur bāriņtiesu kārtoju arī servitūta ceļa līgumu, varējām taču visu pie viena, bet mēs kaut kā neaizdomājāmies, tā ir, ka īpašuma lietas pirmo reizi kārto

Spulgacite
Tu vienīgais bērns tētim?

Spulgacite

kolizejs
Mēs 4, trijiem dāvināja zemi, vienam dzīvokli.

Spulgacite
Bagāts tētis

Dāvinājuma līgumā tika ierakstīts, ka pārējiem pretenziju nebūs?

Inesza

Paldies par atbildēm Jums. Vairāk tas domāts,vai pie pie notāra tas būtu nopietnāk un drošāk?


Inesza
Droßâk ne, bet nopietnâk noteikti, jo labs notárs izstástítu un bridinátu par sekám, riskiem un líguma bútíbu. Ko diez vai spētu izdarít bâriñtiesas darbinieks.

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18437453