Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Dāvinājums

Inesza

BTango

Meauk
Sis ir loti interesanti. Ja citas mantas nav, ka nosaka mantojuma (ipasuma) vertibu davinajuma bridi, ja tas davinats, piemeram, pirms 20 gadiem? Tas vispar ir reali? Kadastra vertiba, par kuru varbut vel varetu atrast datus) tacu nav faktiska vertiba.


Fiksais jautājums. Tēvs savu īpašumu uzdāvināja brālim. Bērni ir vairāki, īpašums ar sievu/ mammu kopīpašums, jo iegūts laulības laikā. Vai šādā situācijā pārējiem bērniem pat nav likumīgu tiesību uz šo atdāvināto īpašumu, jo vienīgais mantinieks būtu sieva?

BTango

Nav ne jausmas, ká tas izpildás reálajâ dzīvé.

Manuprât, ßádu gadîjumu ir loti maz vai ñemaz, ka kāds meginâtu pieprasít naudu no sena dávinájuma.

BTango

Pufis
Hmm.. kā vispār notika atdāvināšanas fakts? Man likās, ka ar kopīpašumu vispār nevar tā rīkoties (pārdot, dāvināt) bez otra īpašnieka ziņas


Pufis
Já, ípaßuma dávinásanai bija nepiecießama dâvinâtâja sievas rakstiska piekrißana pie notâra.

Un vienigais mantinieks nekad nav tikai sieva, ja ir arī bērni.

Dāvināšanas līgumam nav jēgas, ja tur nav iekļauts teksts, ka pārējie "mantinieki" labprātīgi piekrīt un atsakās no savas daļas. Savādāk visu dzīvi uztraukties, vai kāds nesadomā sagribēt īpašumu- nav tā dāvinājuma vērts. Tad labāk pārdod/nopirkt.

Danica

Esmu šobrīd šādā situācijā. Pirms vairāk kā 25 gadiem tika uzdāvināts īpašums ar nosacījumu, ka līdz mūža beigām tajā dzīvo dāvinātājs. Noformēts caur notāru. Pie notāra toreiz bijām tikai dāvinātājs un es. Tolaik to nezināju, ka dāvinātājs par šo gājienu nevienu nebija painformējis. Pati biju jauniņa, visiem īpašumi jau bija, turklāt tas nebūt nebija tāds baigi iekārojams gabals, diezgan grūti pārdodams. Neilgu laiku atpakaļ dāvinātājs nomira, un, kā jau toreiz dāvnātājs paredzēja, visa pretendentu svīta bija klāt. Nu jau ir pagājis gandrīz gads, kopš tas viņem ir zināms, bet, izņemot draudus, neko viņi nav iespējuši izdarīt. Nezinu, varbūt kaut kur eksistē vēl kāds dokuments, kas pilnībā man nodrošina īpašuma tiesības, taču par to neko nezinu. Varbūt ir noilgums?

Danica
Mutiskas replikas ßajá gadíjumâ neko nevar panákt. To vari nenjemt vérá.

Un tá laikâ ípaßuma vértíba noteikti nebija milzíga, lai par to tagad uztrauktos, ja arī kádu dalju naudâ būtu jáatdod kádam, kurß uz to pieteiktos tießâm tiesiski pareizá celjâ, kas ir pagrúti un laikietilpígi.

Ja dávina ípaßumu, tad tajos laikos tâs nodevas u.c. aprékjinája no kadastrâlás vértíbas. Lídz ar to nekâda liela summa tá parasti nav.

Ká arī jāskatās, ko tie "prasítáji" paßi jau ir bijußi sanjémußi no dávinâtája vina dzíves laiká un vai tießâm nepaliek nemaz mantojuma viñiem pëc dâvinâtâja náves.

Tas viss ir dikti komplicéti. Tur nav tá, ka kádreiz apdávinátajam uzreiz jáver maks valjâ un jáskaita summas citiem. Parasti nekas táds vispår nav jádara.

Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18437453