Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties

Uzturlīdzekļi bērnam - varbūt kāds jurists var nokomentēt.

Tricky Simply

zeltenezeltene
Daudzas puses atkāpjas/pārtrauc/izbeidz dažādu vienošanos izpildi, brīdinot vai arī pat bieži vien nebrīdinot.

Un tad otrai pusei ir jādomā, kādu rīcību veikt vai neveikt.

Dotajā situācijā, ja bērns būs jau piedeklaréts un pārvācies pie tēva, pušu vienošanās izpildi vairs nevarēs pieprasīt, jo vienošanās apstākļi būs ļoti būtiski izmainījušies. Un bērna māte pat nevarēs iesniegt tiesā prasību par uzturlīdzekļu piedziņu, jo bērns ikdienas aizgādībá un apgādībā būs jau pie bērna tēva.


zeltenezeltene

Meauk
Skaidrs. Tad tas varētu "stāties spēkā" ar mirkli, piemēram, kad autores vīrs nosūta bērna mātei ziņu, ja?! Jo ja vnk nebrīdina un vairs nemaksā, pat ja bērns ir pārdeklarēts pie tēva un arī faktiski pārvācies, nevar sūdzēt tiesā? Tur nebūtu grūtības ar pierādījumu - konkrēti no kura mēneša bērns tēva apgādībā?

zeltenezeltene
Kad bērns pārvācas un ir jau piedeklaréts jaunā dzīvesvietā, tad arī bērna tēvs var nosūtīt ierakstītu pasta sūtījumu ar paskaidrojumu par vienošanās izbeigšanu pamatojoties uz jaunajiem apstākļiem (bērna ikdienas aizgādības maiņa, dzīvesvietas maiņa), kas vairs nepieļauj iepriekšējās vienošanās izpildi turpmāk.

Ja galīgi konfliktējoši vecāki, tad bērna vēlmi mainīt dzīvesvietu un nonākt bērns tēva ikdienas aizgādībá būtu jānoformē ar bāriņtiesas iesaisti.

zeltenezeltene
Jūsu gadījumā situācija ir krietni savādāka, jo tavam vīram ir tiesas ceļā noslēgts izlīgums, kas ir apstiprināts un kuram ir tiesas sprieduma spēks. To nevar tā vienkārši izbeigt vai vienpusēji atkāpties, vai pamainīt apstākļus.

Tēmas autores aprakstītā situācija atbilst privātā kārtībā noslēgtas vienošanās aprakstam, ko puses var samērā brīvi koriģēt, arī vienkārši izbeidzot tàs izpildi, ja mainās faktiskie nosacījumi vai rodas jauni apstākļi, kas būtiski ietekmē vai liedz šādas vienošanās turpmāko izpildi.

Pēdējās izmaiņas: Meauk, 13.10.2023 22:43.


zeltenezeltene

Meauk
Par šo izlīgumu skaidrs - jā, jauna tiesa un jauns izlīgums vai tiesas spriedums.
ar iepriekšējo, privātā kārtā noslēgto, pat ja mainījās reālie dzīves apstākļi un abpusēji bija mutiskas/epastos rakstiskas vienošanās par uzturlīdzekļu summas maiņu - tāpat tas finalizējās ar prasību no bērna mātes, ka tēvs redz' nav maksājis konkrēti to summu, kas bija vienošanās. Un tur nelīdzēja ne epasti kā pierādījums, ka māte piekrīt citai summai, ne kas cits. Reāli pateica, ka vīrs ir parādnieks un jāsamaksā viss… Tur gan beigās izlīgumā vīrs panāca citādāku formulējumu, jo neuzskata, ka bijis parādā, taču summu jau reāli tas nemainīja.
tādēļ arī pabrīdināju autori, ka var būt arī tā - iesūdz vnk tiesā par uzturlīdzekļu nemaksāšanu TOREIZ… un ei nu pierādi, ka tad jau bērns dzīvoja pie tēva. Deklarētā dzīvesvieta neko nedod (mūsu gadījumā dēļ skolas, lai tiktu tajā, bērns arī bija deklarēts pie tēva)

Meauk
Ja bērns deklarējas un dzīvo pie tēva, vai mātei tad nav jāmaksā tēvam tie bērna uzturlīdzekļi?

dezavu
Ir tāds pienākums, jā. Vajadzētu maksāt labprātīgi. Bet, kā jau visiem zināms, ne vienmēr tas labprātīgi tiek izpildīts.

Līdz ar to bērna tēvs izlemj, vai tādā gadījumā pieprasīt no mātes uzturlīdzekļus vai ne.

Papildināts 17.10.2023 09:16:

zeltenezeltene
Jums bija komplicēts gadījums, kā bērns reālie apstākļi neatbilda faktiskajiem, kā arī bērns dzīvoja pa 2 mājām aptuveni līdzīgu laiku. Tas būtiski sarežģī lietas izskatīšanu un uzturlīdzekļu summu izlemšanu.

Ar ziņām e-pastos vienošanās saturu puses nevar izmainít un nevar pārtraukt . To dara ar oficiāli nosūtītu un saturiski pareizu rakstveida informatīvu vēstuli. To var uzveikt personīgi, vai arī tâdu paziņojumu var arī sastādít notariāli un ko var pat notārs nosūtīt otrai pusei.

Ja māte negrib maksāt bērnam uzturlīdzekļus, jāpieprasa no UGF.

dezavu
Jā, tā arī ir ierasta prakse, ka sākotnēji vēršas pie UGF, tikai tá summa ir minimālā. Ja grib lielāka apmēra uzturlīdzekļus, tad ir jāvēršas tiesā.

Principā tas arī būtu nākamais solis, kad bērns párvâcas pie otra vecāka, tad arī tam vecākam būtu saprātīgā laika posmā jāvirza pieteikums vai prasība par uzturlīdzekļu piedziņu. Ne mazums ir gadījumu, kad uzturlīdzekļus maksā bērnu mātes.


Jūs neesat iegājis sistēmā, tāpēc nevarat rakstīt šajā forumā.
Ienākt forumā | Reģistrēties
18437777