Noderīgi rakstiņi

Saranda

Slēdza Rēgs: "Linkiem paredzēta linku tēma. No diskusijām ievietojamos tekstus lūdzu ieteikt man - ievietošu, ja atbildīs sadaļai.".

3. meditāciju, manuprāt, nevajadzētu veikt iesācējiem. Lai nenotiktu tā, ka melnais tiek ieelpots, bet ārā to dabūt vairs nevar.


rasaslāse
Manuprāt, cilvēkam pašam (bez attiecīgas izglītības) nav jāveic meditācijas. Pasākums var izvērsties savādāks, kā bija plānots.


If only we could just find serenity
It would be nice if we could live as one
When will all this anger, hate and bigotry be gone?

Šī meditācija nevis mehāniski kaut ko ievelk cilvēkā, bet veido viņa attieksmi. Ja paliek bail, ka kaut kas svešs "iesprūdīs", tad tas izcili norāda, ar ko sevī strādāt - ar bailēm, ar "svešu" emociju ievilkšanu savā dzīvē, padarot tās par savām, utt.

Un - ko gan nozīmē "attiecīga" izglītība... Parādiet man kādus kursus vai skolas, kur sniedz apzinātu attieksmi dzīvošanā. :) Tas ir tikai katram pašam praksē apgūstams, ieklausoties savā intuīcijā, kas ir nepieciešams. Un, protams, ja kādam šīs meditācijas intuitīvi neliekas sev piemērotas, tās nav ar varu jāveic. Noteikti ir kaut kas cits, kas attīstībai piemērotāks.


Memento mori.

Sarandiel, es šo medidāciju lasīju mazliet citādā interpretācijā, par to rakstīja Kadampa budisma skolas pārstāvis. Šī meditācija acīmredzot ir atvasināta no budisma tehnikas, kuras pamatā ir vizualizētu melnu dūmu ieelpošana, kas simbolizē apkārtesošās sāpes un ciešanas, pēc tam sūtot tos uz turieni, ko vēlamies redzēt sagrautu- arī savus paša prāta konstruktus, ko var iztēloties kā iekšējā ļaunuma sagraušanu, rezultātā iegūstot labu sajūtu, ka esam palīdzējuši citiem tikt vaļā no viņu sāpēm, sagraujot savējās, un šo prieku izelpojam uz āru.

Atšķirība neliela, bet nianse, kāpēc to darām- būtiska.

Empātiskiem cilvēkiem ar šo iesaka uzmanīties, jo viņiem ir tieksme sāpes paturēt sevī. Tur tev taisnība, par svešu emociju ievikšanu savā dzīvē.

Tāpēc visām šīm lietām jāpieiet ar lielu uzmanību, meditēt jāsāk ar pašām vienkāršākajām meditēšanas metodēm, kā, piemēram, savas elpas vērošanu, citādi tiešām, viss var izvērsties neparedzēti.

Mainīja rasaslāse, 23.05.2010 18:26:44


Protams, jāsāk jau ar vienkāršāko - tādas, piemēram, ir tās pirmās divas.


Memento mori.

Nu jā, jums taisnība. Es ar vārdu - meditācija, saprotu, ko ļoti nopietnu, sevis pamatīgu noskaņošanu, virzīšanu un tmldz. Tāpēc man būtu bail, ko tādu pašai darīt. :)
Par izglītību biju domājusi tieši parapsiholoģiju. :)


If only we could just find serenity
It would be nice if we could live as one
When will all this anger, hate and bigotry be gone?

Par vientulību

Runājot par cilvēka iekšējo tapšanu, tagad mēģināsim izprast to stāvokli, kas cilvēkam jāieņem, lai viņa tapšana varētu piepildīties.

Cilvēka iekšējā tapšana nav iespējama bez vientulības.

Vientulībā cilvēks sākas, top, dzīvo un mirst. Visdziļākā būtībā katrs cilvēks ir viens; tādēļ rodas vajadzība ne tikai runāt par šo vienpatības stāvokli, bet arī to izprast. Jo katra apzinīga cilvēka visneizbēgamākais un visdziļākais stāvoklis ir vientulība.

Vientulībā jāaiziet cilvēkam, lai tas varētu pārliecināties par savu iekšējo bagātību vai nabadzību.

Vientulība ir mūsu otrreizējā piedzimšana, mūsu apzinīgas dzīves pavasaris, vasara un rudens.

Iekšķīgi nabadzīgi cilvēki nepazīst vientulību, viņi dzīvo vai nu kolektīvu dzīvi, vai arī jūtas izolēti no šīs kolektīvās dzīves. Iekšķīgi bagāts cilvēks dzīvo neatkarīgu dzīvi un paliekot ar sevi viens — jūtas vientuļš.

Izolēts cilvēks jūtas izmisis, vientuļš cilvēks — mierīgs un sevī apskaidrots.

Izolēts cilvēks savā priekša redz bezjēdzīgu tukšumu, vientuļš — savas iekšējās pasaules tēlus.

Izolācijā cilvēks nav spējīgs ne domāt, ne strādāt, vientulībā turpretim rodas visas lielās domas un ievērojamie darbi.

Izolētais meklē sabiedrību, lai pildītu savas dzīves bezjēdzīgo tukšumu, vientuļais satiekas ar cilvēkiem, lai izdalītu savas sakrātās bagātības.

Izolētajam vajadzīga cita palīdzība, vientuļais ir tas, kas palīdz citam.

Izolētais ir saņēmējs, vientuļais ir izdāvātājs.

Vientuļais vēlas būt nozīmīgs pats sev, izolētais gandrīz varmācīgi grib būt nozīmīgs citiem.

Vientulība ir labprātīgs „atvaļinājums" no sabiedrības, turpretim izolācija ir varmācīgs izraidījums no tās.

Vientulība ir dvēseles atpūta un augšana, izolācija — dvēseles nogurums un nīkšana.

Nule būs skaidrs, kāda starpība starp vientuļo un izolēto cilvēku. Kaut gan šī atšķirība ir tikpat liela kā matemātikā starp plusu un mīnusu, tad tomēr dzīvē šos diametrāli pretējos stāvokļus mēdz sajaukt. Ja izolācijas stāvokli cilvēks pārdzīvo kā smagu ieslodzījumu, tad vientulību izjūt kā lielu atvieglojumu un atbrīvošanos no visa ārējā.

Tik ilgi nevar būt runa par cilvēka iekšējās tapšanas piepildījumu, kamēr mūsos nav atklāts vientulības noslēpums.

Cilvēks top vienpatībā; tādēļ vajadzīga dziļa vientulība, lai cilvēks ieraudzītu pats sevi, vajadzīga ilgstoša vientulība, lai piepildītu sevi. (...)

Pazīstot sevi, mēs nekad nebēgam no tā, kas mēs esam. No sevis nekur nevar aizbēgt. Paliekot ar sevi vientulībā, mēs atbrīvojamies no visa arējā, mēs iegūstam neatkarības izjutu, kas tik loti nepieciešama, lai mēs varētu izturēt dzīvi.

Vientulībā tā tad sakas iekšķīgās pasaules apzināšanās. Šī iekšējā apziņa, reaģējot uz ārējo pasauli, veido mūsu priekšstatu par dzīvi, nosakot tās ārējās formas. Ja dzīves formā nav mūsu iekšķīguma, tad mūsu dzīves rīcības nepauž to, kas mēs esam, bet gan to, kas mēs neesam.

Ārējai dzīves formai allaž jābūt saistītai ar iekšķīgās pasaules organizāciju. Tādēļ cilvēka tapšanas procesā vientulībai piešķirama vislielākā nozīme, jo tikai vientulības atmosfairā cilvēks apzinās savu garīgumu un tam ļauj izpausties dzīves ārējās formās. (...)

Tas, no kā mēs topam, pieder vienīgi mums, un tikai topot par to, kas mēs esam, piejaucas tas, kas mēs neesam. Patiesībā, nav neviena cilvēka, kas droši varētu teikt, lūk, tas esmu es. Tāds apgalvojums vienmēr izklausās vai nu kā lielīšanās, vai ari kā vienkārša poze. Nav iespējams cilvēkam izveidot tādu personību, ko viņš varētu saukt vienīgi par savu.

Indiešiem ir visai pareizs uzskats, ka neviena liela personība nerodas tikai no sevis vien, tapt par tādu tai palīdz veselas audzes, kas pirms šīs personības dzīvojušas, un arī tā, kurā viņš pats dzīvo. Pagātne darbojas līdz mūsu tagadnes dzīvē, un tagadnes dzīve spējīga turpināties, ja tā iesniedzas nākotnē. Visa cilvēka būtība saistīta ne tikai ar atsevišķo, bet ar kosmisko, tas ir visu, kas atrodas viņpus tā, kas pats viņš ir. Tā tad, katrs cilvēks ir gan individuāla, gan kolektīva realitāte.

Ja mēs paliktu tikai paši sevī, neizietu no sevis un nepiesavinātos svešo, tad mēs nebūtu spējīgi saprast paši sevi. Bet te rodas cilvēka īpatnējais stāvoklis: viņam savējais jālīdzsvaro ar svešo tādā kārtā, lai savējais vienmēr paliktu centrālspēks, bet svešais šī spēka kāpinājums un pretstatījums. Cilvēka dvēselei svešais elements tikpat nepieciešams, cik nepieciešams tam ir paša elements. Šinī mijiedarbībā cilvēka individuālais Es iegūst universālu apziņu.

Un tā ir universālā apziņa, pēc kuras cilvēks dzīvē visintensīvāk ilgojas, pēc apziņas, kas viņu vieno ar pārējo pasauli. Kad cilvēks jūtas vienots ar pārējiem indivīdiem, viņš apzinās sevi un savu individualitāti atšķir no citu individualitātes. Universālas tieksmes dziļākā jēga izpaužas sevis meklēšanā. Atrasties vienībā ar to pasauli, kas neesam mēs, nozīmē sevi apstiprināt to, kas mēs esam. Universālisms tā tad mūs ved nevis projām no sevis, bet gan pie sevis kā realitātes.

Kad cilvēks sevi apzinās kā universālu reālitāti, tad viņš var sākt savu dzīvi, kas pamazītnēji veidojas no iekšienes uz ārieni, aizvien vairāk un vairāk izplešoties, līdz beidzot sevī iededz universālo apziņu, kas cilvēkam atklāj to, kas viņš īstenībā ir.

Iepazīstoties ar patiesi universāliem cilvēkiem, mēs pārliecināmies, ka šādi cilvēki ir stipri noenkurojušies paši sevī un tās tautas garā, kurai tie pieder. Sokrāts un Konfūcijs ir visuniversālākie gari, bet tai pašā laikā ir arī visindividuālākie un nacionālākie gari. Katrs universālisma veids ir līdzeklis pret izolāciju un drošākais ceļš uz sevi kā augstāko realitāti. (...)

Cilvēks, kas top vientulībā un dzīvo vienībā ar pārējo pasauli, ir skaistākais mākslas darbs, ko vien cilvēks rada savā īsajā dzīves laikā.


Piezīme: Fragments no Konstantīna Raudives darba: "DZĪVES KULTŪRAI. Mūsdienu cilvēka problēmas"
www.lasitava.lv


Es negaidu, kad beigsies negaiss! Es dejoju lietū!

Kā dzīves kvalitāti ietekmē jūsu mājokļa numurs

Noteikti esat pamanījuši, kā mainās jūsu garastāvoklis, pārkāpjot sava mājokļa slieksnim. Senatnē cilvēki savai dzīves vietai pievērsa lielu uzmanību — durvis greznoja dzimtas ģerboņi un devīzes.

Latvijā namiem un dzīvokļiem ieviesta numerācijas sistēma, kamēr Anglijā dzīvojamajām mājām ierasts dot vārdus. Varētu šķist, ka mūsu namu numuri ir absolūti bezpersoniski, tāpēc nekādas emocijas nevarētu raisīt, tomēr senatnē cipari tika uzskatīti par «patstāvīgām būtnēm» ar savām vibrācijām.

Mūsdienu zinātnieki runā par to, ka Visumā visam piemīt savas vibrācijas, visam ir sava enerģija un šīs enerģijas ir savstarpēji saistītas, tāpēc numeroloģija — zinātne par skaitļu enerģijām — šodien aktīvi ienāk mūsu dzīvē. Ar numeroloģiju var izpētīt visus cilvēka dzīves aspektus.

Lai cik dīvaini tas šķistu, mājas vai dzīvokļa numurs var pozitīvi vai negatīvi ietekmēt jūsu dzīves kvalitāti, harmoniju. Mājokļa numurs var nopietni ietekmēt atsevišķas jūsu dzīves jomas. Piemēram, ja jums ir materiālas dabas problēmas, vēlams pārcelties uz māju vai dzīvokli ar ciparu «8». Pirms pārcelšanās svarīgi izrēķināt jūsu mājas vai dzīvokļa skaitli. Ļoti būtiski, lai jūsu personīgā enerģija saskanētu ar mājokļa enerģiju. Mājokļa numeroloģija ir ļoti svarīgs cilvēka dzīves faktors.

Ja dzīvojat dzīvoklī, noteikts numurs būs gan dzīvoklim, gan mājai (piemēram, jūsu mājas numurs ir 79, bet dzīvokļa — 27). Tātad jūs ietekmē gan mājas, gan dzīvokļa numurs (kaut vislielākā ietekme būs tieši dzīvokļa numuram). Mājokļa skaitlis tiek aprēķināts šādi: 79 — 7+9=16; 1+6=7. Jūsu mājas enerģija tātad darbojas skaitļa «7» zīmē. «7» enerģija nozīmē garīgu izaugsmi caur norobežošanos un vientulību. Dzīvokļa numurs tiek aprēķināts šādi: 27 — 2+7=9. «9» nozīmē kalpošanu cilvēkiem. Līdz ar to jūsu mājokļa enerģija būs vērsta uz rūpēm par cilvēkiem caur norobežošanos un vienatni (skaitlis «7»).

Ja jūsu mājokļa adresē ir arī burts, piemēram 38A, burtu pārvērtiet skaitlī (A=1). Mājas numura 38A skaitlis līdz ar to tiks aprēķināts šādi: 3+8+1=12, 1+2=3. Lūk, shēma, kā noteikt jūsu mājokļa burta skaitli.

1 (A H V N)

2 (B I Ņ Z)

3 (C Ī O Ž)

4 (D J P)

5 (E K R)

6 (S Ķ Ē)

7 (Š L F)

8 (G Ļ T)

9 (Ģ M U)

«1»
Mājoklis ar cipara «1» enerģiju ideāli piemērots cilvēkam, kas gatavojas sākt savu privāto biznesu. Cilvēks, kurš dzīvo cipara «1» mājā, vairāk mācīsies no savas personīgās pieredzes, nevis citu padomiem un sekos savai intuīcijai. Mājoklis tās iemītniekos veicinās drosmi, individualitāti un godīgumu. Šajā mājā ne vienmēr viss atrodas perfektā kārtībā. Ja jūsu darbs saistīts ar rūpēm par citiem cilvēkiem un esat ieņēmuši amatu, kur jums vienmēr jābūt pirmajam, pārcelieties uz māju ar cipara «1» enerģiju. Jūs jutīsieties daudz pārliecinātāki, patstāvīgāki un būsiet gatavi riskēt. Šī māja kā radīta jums, ja esat pārāk noguris no cilvēkiem.

Mājokļa ar ciparu «1» problēmas: reizēm varat sajusties vientuļš, būs problēmas ar savaldīšanos. Šādās mājās visi ir kungi, te nav kalpotāju.

«2»
Svarīgas to cilvēku jūtas, ar kuriem dzīvojat kopā. Miers, harmonija, dalīšanās visā, kas jums pieder. Ieklausīsieties apkārtējo viedoklī, neuzspiedīsiet savu. Pilnīga citu cilvēku izpratne. Jūtīgums pret dabas, mākslas, mūzikas, maģijas smalkajām enerģijām. Ideāla vieta pētniekiem, fizisko dotumu attīstīšanai un intuīcijai. Uzlabosies savstarpējās attiecības un stiprināsies laulības saites. Šajā mājoklī nedrīkst dzīvot vienatnē.

Problēmas: tā kā dzīve šādā mājoklī saasina jūtīgumu, ikviens konflikts kļūs par milzīgu problēmu. Tieksme vākt liekas mantas.

«3»
Šajā mājoklī jutīsieties pārliecināti un komfortabli. Daudz komunicēsiet, var paplašināt savu skatījumu uz dzīvi. Mājoklis uztur entuziasmu un palielina jūsu šarmu. Cilvēki ar dažādiem uzskatiem nejutīs diskomfortu. Veicinās jūsu pašizpausmes iespējas. Piemērota vieta izklaidēm un tusiņiem. Cipars «3» ir garīgās un seksuālās enerģijas pavadonis. Pārceļoties uz šādu mājokli, jūsu sabiedriskā dzīve kļūs aktīvāka.

Problēmas: tendence šķiesties ar enerģiju un pārlieku liels entuziasms. Tieksme tērēt naudu. Te valda māksliniecisks haoss. Spontānas, impulsīvas darbības. Piemērots bezrūpīgiem cilvēkiem.

«4»
Ja neesat pārliecināti par sevi un savu dzīvi, pārcelieties uz šo mājokli! Praktiskums un drošība pie jums atgriezīsies. Piemērota nākotnes fundamenta radīšanai, sapņu piepildījumam. Prasa kārtību un taupību. Šeit labi dzīvot cilvēku grupai, kas strādā viena mērķa labā. Droša oāze tiem, kas baidās no saspringta un atbildīga darba.

Problēmas: reizēm rodas sajūta, ka nemitīgi strādājat un nekad neatpūšaties. Pastāv iespēja kļūt par «ietiepīgu āzi». Nav piemērota darbaholiķiem, jo šī māja liks strādāt vēl vairāk.

«5»
Aktivitāte, enerģija, kustība un pārmaiņas. Daudz jaunu tikšanos, sarunas pa telefonu un noslogots dienas režīms. Veicina komunikāciju, informācijas pieplūdi un prasmi ar to dalīties. Palīdz gūt pieredzi daudzās sfērās. Veicina radošu garu. Te var notikt viss, garlaicībai te nav vietas. Veicinās seksuālo pievilcību, ideāla vieta romantiskiem piedzīvojumiem. Šādā mājoklī dzīvojošiem cilvēkiem piemīt īpašs magnētisms, viņi vairāk nekā citi ir apsēsti ar konkurences garu.

Problēmas: pieņemsit sasteigtus, kaut pareizus lēmumus. Te vienmēr vajadzētu uzticēties instinktiem. Ja lēmums pārāk svarīgs, apdomājiet to rūpīgi! Nepiemērota vieta cilvēkiem, kas tendēti uz mierīgu, prognozējamu dzīvi.

«6»
Harmonijas un līdzsvarotības centrs. Piemērots ģimenei, īpaši, ja mājās ir bērni. Veicina pienākuma sajūtu pret sabiedrību, vēlēšanos palīdzēt tiem, kam dzīvē nav veicies. Piemērota māja tiem, kas vēlas attīstīt savas mākslinieciskās spējas. Šajā mājā vienmēr būs nauda un komforts. Dzīve te piepildīta ar labestības un humānisma enerģiju. Šajā mājā mīl mājdzīvniekus. Piemērota puķu mīļiem.

Problēmas: pirmajā vietā vienmēr pienākumi un saistības. Dažiem tas nebūs pa spēkam.

«7»
Vieta, kur varat atpūsties, atjaunot spēkus, izanalizēt pagātnes pieredzi un tagadni. Piemērota māja tiem, kas vēlas dzīvot vienatnē, daudz domā un meklē dievišķo atklāsmi. Piemērota studentiem, rakstniekiem vai pētniekiem, jo veicina koncentrēšanās spējas. Veicina intuīciju, sapņus, vīzijas, telepātiskās spējas. Filozofija un metafizika. Vārdu sakot — viss, kas palīdz atrast īsto ceļu dzīvē. Veiksme šajā mājā tiek atrasta, pateicoties zināšanām, piemērota ļoti noslēgtiem cilvēkiem.

Problēmas: nav piemērota tiem, kas tiecas pēc materiālās labklājības vai cer uz karjeras izaugsmi. Enerģija darbojas tikai garīgu, nevis materiālu vērtību labā. Problēmas laulības dzīvē un partnerattiecībās. «7» alkst pēc vientulības.

«8»
Pārpilnība visās dzīves svērās — ģimene, draugi, materiālās vērtības. Ja vēlaties uzlabot finansiālo stāvokli, pārcelieties uz māju ar cipara «8» enerģiju! Nostiprina organizatora spējas, kas palīdz sasniegt materiālo labklājību. Ar disciplīnu un punktualitāti nostiprināsiet savu stāvokli. Atalgojums, apbalvojumi, sabiedrības atzinība. Darbīgas aktivitātes vieta. Piesaista cilvēkus, kas saistīti ar varu, naudu.

Problēmas: tēriņi, tāpēc vajadzīga nepārtraukta naudas plūsma vai/un naudas kontrole. Nepiemērota māja cilvēkiem, kas nemāk valdīt pār savu budžetu.

«9»
Vairo mīlestību un līdzjūtību pret cilvēkiem. Spēja saskatīt dažādas iespējas. Gudrība, kas var sasniegt pravieša spēju augstumus. Piemērota māja, lai dziļi izprastu cilvēkus. Sapņi, intuīcija, garīgums, māksla, filozofija — te viss var kļūt par iedvesmas avotu. Palīdzēs jums atrast cilvēkus un naudu, kas tiek piesaistīti, pateicoties gudrībai un līdzcietībai.

Problēmas: domājot par cilvēces likstām un vajadzībām, varat aizmirst par saviem tuvākajiem. «9» ir ļoti spēcīgs skaitlis, kas prasa bezkaislību un visaptverošu mīlestību. Nav piemērota altruistiem, jo tajā viņi dzīvos, «apkrauti» ar citu problēmām, aizmirstot par savām vēlmēm.

pārkopēts no http://www.apollo.lv/portal/ipasums/articles/176386

Avots: «bt-lady.com»

Papildināts 31.08.2010 06:09:12:

Mani riktīgi samulsināja fakts, ka skaitļu un alfabēta kods, piemēram, meklējot cilvēka vārda skaitli ir dažādās interneta vietnēs atšķirīgs.

Ja katram skaitlim atbilst noteiktu burtu vibrācija, tad tieši kuru - viedokļi ir vismaz trīs. Lai gan visur ir vienojosais - A burts atbilst skaitlim 1. :)


Es negaidu, kad beigsies negaiss. Es dejoju lietū.

Kā dzīves kvalitāti ietekmē jūsu mājokļa numurs. Es domaju no kurienies ir manas problemas


kmelderis
ceru, ka neuztver dzīvokļa vai mājas nr kā vienīgo problēmu vaininieku :) Nr var kautko pastiprināt, vai notušēt, bet īstais spēks ko mainīt dzīvē pieder tikai tev :)


Es negaidu, kad beigsies negaiss. Es dejoju lietū.

Jūs nevarat rakstīt šajā tēmā, jo tā ir slēgta.
8090264