Noderīgi rakstiņi

Saranda

Slēdza Rēgs: "Linkiem paredzēta linku tēma. No diskusijām ievietojamos tekstus lūdzu ieteikt man - ievietošu, ja atbildīs sadaļai.".

...Iztēlojies, ka vairs nav varas. Nav nekādu ierobežojumu. Tevī ir visas domformas, viss iespējamais, viss. Tu neesi statisks organisms. Redzēšanas spēju priekšnoteikums ir tas, ka cilvēks nestāv uz stingra pamata. Tā ir sapratne, ka viss ir kustīgs. Nav pieejamas nemainīgi pareizas atbildes. Ir divi veidi, kā būt klātesošam – apzināti vai neapzināti. Vairums ir šeit neapzināti klātesoši. Iestagnējuši roboti, dzīvi mirušie, kuri varbūt spēj veidot karjeru un uzturēt ģimeni, bet pamatu pamatos tie ir salīdzināmi ar zombijiem bez izvēles iespējām. Būt apzināti klātesošam nozīmē atvērt acis un redzēt. .....

...................

Viss ir tik vienkāršs. Zvaigznes, galaktikas. Tās sastāv no tiem pašiem minerāliem kā mēs. No tām pašām izejvielām. Tās ir mūsu ģimene. Jautā par visu. Bet tikai ne tā: Palīdziet man, palīdziet man! Tā ir pavēles forma, tā neder. Saskati skaistumu, ejot pretējo ceļu. Saki: Šeit es esmu. Es nododu sevi procesa rīcībā. Tad lietas notiek. Tā ir brīvība. Tajā nav nekādu brīnumu. Kā gaišreģis un dziednieks tu nevari atnākt un pateikt, ka tā tas izskatās un tā tas ir. Tu piedāvā izvēli. Brīvības izvēļu iespēju.

Fragmenti no Lars Muhl "Redzošais"

Ievas Ančevskas tulkojums no dāņu valodas
publicēts
http://www.e-misterija.lv


Es negaidu, kad beigsies negaiss. Es dejoju lietū.


Dzīve ilūzijās.

Ir Radītājs. Viņš ir radījis visu, kas ir radīts apkārt mums redzamajās un neredzamajās izpausmēs. Radītājs ir radījis divas, savstarpēji viena otru papildinošas pamatdaļas, no kurām viss pārējais ir tikai turpmākais atvasinājums. Šīs divas pamatdaļas ir:

1. Kosmiskā Gaismas hierarhijas sistēma, tās Dievi un darbinieki,

2. Kosmiskā Tumsas hierarhijas sistēma, tās Dievi un darbinieki.

Uz mūsu planētas Urantija (ar tādu vārdu mūsu planētu atpazīst Visumā) šķirtne starp Gaismas un Tumsas izpausmēm ir izteiktos pretstatos, un to sauc par duālismu. Visumā šīs abas Hierarhijas mijiedarbojas un ir viena otru papildinošas (bez mūsu izpratnes bailēm, agresijas, naida, vardarbības utt.). Tuvojas laiks, kad arī uz mūsu planētas šīs hierarhijas saplūdīs vienotībā ar dominējošo enerģijas veidu mīlestību un tās atvasinājumiem (labsirdība, gudrība, harmonija, cieņa, ticība, pacietība utt.), bet cilvēki, kuru brīvā griba ir ierobežota ar naidu, bailēm, melīgumu, mantkārtību, baudkārēm, liekulību un citām tumsas izpausmes enerģijām, uz šīs planētas būs lieki. Planēta lēnām, bet pakāpeniski jau atbrīvojas no šo enerģiju nesējiem. Ienāk jaunas enerģijas planētas redzamās un neredzamās daļas pārveidošanai uz augstāku attīstības pakāpi. Visumā maz ir tādu planētu, kur garīgā augšupeja notiek caur nežēlīgu cīņu. Diemžēl, Zeme ir to planētu skaitā, tāpēc jaunās enerģijas no Radītāja (jeb Centrālās Saules) ieplūst visās jomās: ekonomikā, izglītībā, finansēs, politikā, garīgajā kutūrā, taču aizejošās enerģijas sīksti un vardarbīgi cenšas noturēt vecās sistēmas, ieradumus un dogmas. Evolūciju apturēt nevar un cilvēkiem ir laiks saprast, ka strauji – ļoti strauji tuvojas jauna pasaules kārtība.

Kādas tad ir šīs ilūzijas, kurās mēs dzīvojam, tās pieņemdami par negrozāmu realitāti un šādā veidā radot vēl lielākas ciešanas un nebeidzamo vāveres riteni? Galvenās ilūzijas, kuras tiks pieminētas, ir septiņas. Ja cilvēks tās spēj atpazīt un izskaust, izdziedinās cilvēka fiziskais ķermenis, dvēsele un attiecības jeb saskarsme.

Pirmā ilūzija ir ilūzija, ka cilvēks dzīvo vienreiz. Tomēr mēs esam mūžīgi, jo esam saistīti ar Radītāju. Cilvēks sastāv no gaismas būtnes būtības (mūžīgā daļa) un no sairstošās (mirstošās) daļas, kuru veidojam no jauna katrā reinkarnācijā, līdzīgi kā mēs šobrīd ikdienā mainām apģērbu. Šis “apģērbs” ir silts (uguns enerģija), pa to plūst šķidrums (ūdens enerģija), ir blīvā daļa (zemes enerģija), elpojam gaisu (gaisa enerģija) un mūsu “apģērbs” ir kustībā (dzīvības enerģija).

Taču cilvēks neiemiesojas, lai mainītu “apģērbu”, izklaidētos vai ciestu. Radītājs sūta daļu no sevis iemiesoties cilvēka veidolā, lai iepazītu pats sevi, iegūtu pozitīvu pieredzi un vairotu mīlestības enerģiju (tā šo radīšanas enerģiju sauc uz mūsu planētas). Katru reizi nomirstot “aiznesam” savu apgūto pieredzi Radītājam, nododam šo pieredzi un “nirstam” atkal lejā cilvēka veidolā, paturot saiti ar Radītāju – ar mājām.

Taču šeit lejā, sastopoties ar grūtībām, aizmirstam, ka esam gaismas būtnes daļiņa no Radītāja un, ka mūsu vieta ir “tur” un nevis “te”. Lielākā daļa cilvēku aizmirst par savu cēlo izcelsmi un uzdevumu, un iestrēgst materiālajā un kaislību fiziskajā plānā, aplami pieņemot apkārt notiekošo ilūziju par realitāti.

Tas atgādina cilvēkus, kuri skatās “ziepju operas” un sirsnīgi dzīvo līdzi izdomātajiem varoņiem un safabricētajam sižetam. Par šādu cilvēku lētticību “gudrākie” pasmīn, bet paši paklūp uz savas personīgās “ziepju operas”.

Aizmirstam arī par saiti, kura mūs saista, dodot iespēju saņemt palīdzību dzīvības enerģijas un situāciju harmonizēšanas veidā. Diemžēl, mēs to visu aizmirstam.

Otrā ilūzija ir ilūzija, ka cilvēkam ar visu jātiek pašam galā un nav tāda spēka, kas viņam var palīdzēt. Iedomāsimies variantu, ka pie jums atbrauc ciemiņš no pirmatnējās iekārtas cilts, kur nav ne mazākās saprašanas, ka dzīvošanai var būvēt māju un nav jādzīvo alā, ka siltumam var noaust un pagatavot apģērbu un nav jātinas dzīvnieku ādā utt. Šis ciemiņš viesojas pie jums un jūs viņam izrādāt savu dzīves veidu, arī to, kā strādā ūdens krāns: atverat un no mazās caurulītes ūdens tek un tek, aizverat – ūdens netek. Vēl ciemiņam paskaidrojat, ka jūsu prombūtnes laikā, ja viņam gribas dzert, viņš var padzerties atverot krānu. Iedomājaties, ka atstājat ciemiņu savā mājā un dodaties prom. Kad, pēc dažām dienām atgriežaties mājās, jūs sastopat savu ciemiņu izvārgušu un izslāpušu pie ūdens krāna. Visas šīs dienas viņš ir lūkojies uz mazo caurulīti un šaubījies vai atverot kloķīti – no šīs caurulītes viņam pietecēs pietiekoši daudz ūdens, lai atveldzētos. Mocoties neziņā, neticībā un ar bailēm, viņš tā arī nepieskārās krānam, jo – ja nu tur nekas netecēs? Lūk šeit ir alegorija par pirmo ilūziju, kurā dzīvo cilvēks. Cilvēkam ir bail lūgt Radītāja atbalstu un palīdzību, jo ... un te nu katram ir savs arguments: vienam šķiet, ka Radītājs neuzklausīs, otram, ka tāda Radītāja nemaz nav, trešajam nav laika lūgt, jo jāstrādā divos darbos, jāpaspēj pagatavot ģimenei vakariņas, jāizmazgā un jāsagludina drēbes, ceturtajam kreņķu pārpārēm un ar tādām muļķībām kā garīgā attīstība un lūgšanas liekas pazemojošs pasākums, piektajam..., bet visus apvieno viens un tas pats - tā ir ilūzija, ka lūgšanas un ticība Radītāja Gaismas spēkiem ir tikai lieka laika izšķiešana, jo - ja nu nekas nesanāk, līdzīgi kā tas ir alegorijā par dīvaini, kurš izslāpis sēž pie ūdens krāna.

Un tomēr, daļā cilvēku vēl saglabājas attālas atmiņas par to lielāko esanmības periodu līdz pat viņa pirmsākumiem kur tagadējais cilvēks ir bijis kā gaismas būtne un eksistējusi kā starojoša gaismas un mīlestības enerģijas bumba. Taču cilvēks sajūtot sevī ilgas pēc šā stāvokļa, lielākoties, to noliedz apkraujoties ar ikdienas rūpestiem.

Trešā ilūzija ir bailes no nākotnes. Lielākā daļa cilvēku pārdzīvo par nezināmo nākotni. Tas ir tāpēc, ka esot kā Gaismas būtnes un ārpus Zemes triju dimensiju sistēmas, mēs neesam laika ierobežojumā. Ārpus Zemes planētas nepastāv lineārais laiks, tur nav nākotnes, tagadnes un pagātnes, jo laiks tur ir “šeit un tagad”. Tur mēs visus notikumus redzam vienlaicīgi, jo laiks tur ir punktveidīgs, taču nokļūstot cilvēka veidola iesprostojumā, mēs nevaram vienlaicīgi būt visur: pagātnē un nākotnē, tāpēc esam nemierīgi, jo gribas pārvaldīt situāciju, tā kā mēs esam to raduši “tur”, kur nav laika un telpas. Esot cilvēka veidolā, jāiemācās viena no galvenajām pozitīvajām īpašībām: pacietība. Ja pieņem Jēzus pacietību par standartu kā 100%, tad vidējam ikdienas cilvēkam šis skaitlis ir robežās ap 60%. Jo lielāks šis rādītājs, jo veiksmīgāka veidojas cilvēka dzīves vēsture, bet cilvēki ar zemu pacietības koeficientu ir nepacietīgi un neiecietīgi saskarsmē, ģimenē, biznesā utt. Ja veidojat biznesu, iesaku neņemt sadarbības partneros cilvēkus, kuru pacietības koeficients ir zemāks par 64%, pretējā gadījumā sadarbība tik un tā būs neveiksmīga.

Esiet pacietīgi gaidot kādu notikumu, ļaujiet, lai viss notiek “pats no sevis” tad, kad tam būs pienācis laiks. Tas nenozīmē, ka nav jādarbojas – tas nozīmē, ka nav jāsteidzina notikumi. Ja esat notikumu “atlaiduši”, tad tā notikšanas brīdī jūsos nebūs spriedzes enerģijas un, līdz ar to spēsiet sadzirdēt dotos norādījumus pa saiti ar Radītāju, ko cilvēki sauc par intuīciju. Iesaku nemēģināt uzzināt nākotni caur tumsas enerģijām – par to kādreiz būs jāmaksā diezgan dārgi. Uzticaties savai saitei ar Radītāju un par uzticību tiksiet atalgoti. Jūs taču arī jūtaties gandarīti, ja Jums uzticas?

Šī ilūzija ir saistīta ar nepamatotām bailēm no nākotnes. Gaismas būtnes veidolā šīs enerģijas “tur” nav, bet iesprostotajā cilvēka veidolā esot pagātnes - nākotnes laika dimensijā cilvēks baidās veikt kādu soli, jo cilvēciskais sava un citu veidols nes rūgtu pieredzi, bet pozitīvie piemēri tik un tā nespēj būt pārliecinoši. Un tomēr – ir jāiemācās gaidīt un pieņemt nākotni, jo cilvēka domas ir tās, kas rada enerģiju, savukārt, jo intensīvākas domas, jo domformu radītā matērija kļūst blīvāka līdz izveidojas matērijas enerģētiskais kamols, kurš jūs pavada visur tur, kur Jūs esiet. Ir būtiski tas, no kā sastāv šis kamols: vai tas ir baiļu enerģijas vai tas ir no uzticības un harmonijas pozitīvajām enerģijām. Tad nostrādā likumsakarības “tāds tādu atrod” jeb “līdzīgs pievelk līdzīgu”, “ko sēsi to pļausi”, citiem vārdiem sakot baiļu enerģijas kamols noteikti pievilks neveiksmes un nelaimes. Vai tas ir tas, ko Jūs gribējāt saņemt savā nākotnē? Skeptiķim, kurš uzmācīgi ir pareģojis ļaunu nākotni, nu ir ko sacīt: “Es jau teicu, ka tā notiks!”. Pie tam šie cilvēki diezgan bieži lepojas, ka spējuši “pareģot” negatīvo notikumu (lasi –materializēt) un tie pārējie tagad var pārliecināties par viņa “paranormālajām” spējām. Ielāgojiet ieteikumu - ejiet prom no savām bailēm un cilvēkiem, kas jūs baida, draud, nosoda, liek justies vainīgiem utt. Domājiet labas domas, runājiet labus vārdus, rīkojieties saskaņā ar Mīlestības, Gaismas un Harmonijas enerģijām!

Ceturtā ilūzija ir bailes no vientulības. Tās parasti ir bezgalīgas – būt vienam, pamestam un bez mīlestības. Iedomāsimies šādu nākotni, kur jūs absolūti nevienu nepazīstat un nezināt, jums nav ne viena paša drauga uz šīs planētas. Neviens nezina jūsu vārdu, neviens jūs neatbalsta, nav neviena, kas palīdzētu, tāpēc, ka uz planētas, uz kuras atrodaties jūs, nav nevienas cilvēciskas būtnes, kas vismaz, zinātu par jūsu eksistenci. Neviens jūs nemīl un neviens par jums nerūpējas. Nu, kā? Baisi? Tad lūk, kā jau iepriekš minēju, cilvēks ar savām domām rada domu enerģiju, kura vēlāk realizējas šajā vai nākamajās dzīvēs. Baidīdamies no mīlestības trūkuma un vientulības, jūs radat augsni savai nākotnei. Vai tas tiešām ir tas, ko jūs vēlaties? Iespējams, ka jau iepriekšējā dzīvē jūs baiļojāties, ka jūs var pamest tuvs cilvēks, piemēram, laulātais draugs. Tajā dzīvē viņš jūs nepameta, taču šajā dzīvē šīs domformas piepildās ar pilnu jaudu un, dažkārt, pat vairākkārt. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ šobrīd tik bieži cilvēki saiet kopā un ātri vien izšķiras.

Atcerieties, jūs esat Gaismas būtne, kura nākusi “šeit” apgūt pieredzi, pareizi domāt un rīkoties. Daudzi no jūsu tuvajiem un mīļajiem jau ir ar pieredzi atgriezušies “tur” un palīdz mums – tiem, kas vēl pilda savu scenāriju “šeit”. Mēs viņus ar fizisko redzi neredzam, taču ik mirkli viņi – mūsu Gaismas ģimene ir kopā ar mums un palīdz (ja mēs to lūdzam un ticam, ka “atgriežot krānu pa to tecēs pietiekoši daudz ūdens”).

Izmēģiniet nošķirties no visiem cilvēkiem un uz nelielu brīdi kļūt tik vientuļš cik vien tas iespējams mūsu laikā. Pamēģiniet iegrimt vientulības sajūtā pēc iespējas dziļāk un tad palūdziet: “Mana Gaismas ģimene, es izsaucu tevi. Vai tu esi šeit? Radītāja, Gaismas un Mīlestības vārdā es piesaucu jūs manā dzīvē. Dodiet man iespēju sajust jūsu klātbūtni manās rokās.” Parasti pēc šī lūguma, cilvēks sajūt rokās vieglu adatiņu durstīšanu vai ņirboņu. Tas ir pierādījums tam, ka jūs nekad neesat vientuļi. Tad, kad jūs piesaucat savu Gaismas ģimeni, jūs varat lūgt palīdzību. Lūgumi var būt dažādi: par pozitīvu saskarsmi ģimenē, par līdzekļu iegūšanu dzīvokļa remontam vai mašīnas ziemas riepu iegādi, par garīgo izaugsmi un veselību sev vai saviem līdzcilvēkiem. Brīdinu – nekad nelūdziet neko tādu, kas var ierobežot otra cilvēka brīvo gribu! Nelūdziet neko, kas saistās ar egoistisku rīcību un nekaunīgi savtīgiem mērķiem, jo tas var piepildīties, bet vēlāk tas izvērtīsies par milzīgu postažu lūdzēja fiziskajā un garīgajā līmenī. Paraugieties apkārt un jūs pietiekoši daudz ieraudzīsiet šādus piemērus.

Ar mums vienmēr kopā ir mūsu Gaismas būtņu ģimene, kura palīdz piepildīt cilvēka nodomus un lūgumus, taču Zemes dualitāte cilvēkiem liek izjust vientulības un nošķirtības sajūtu, radot ciešanu domu matēriju, kura kā bumerangs atgriežas vēlāk. Uzticaties savai Gaismas ģimenei un saitei ar Radītāju, viņi piepildīs jūs ar līdzsvarotību un harmoniju.

Piektā ilūzija ir ilūzija, ka dzīve noris caur drāmu vai traģēdiju. Katra Gaismas būtne, pirms iemiesojas cilvēka veidolā, uzraksta scenāriju savai garīgai attīstībai un pieredzes apgūšanai cilvēka veidolā. Mēs nākam “šeit” un spēlējam savu scenārija lomu. Šajā teātra izrādē mēs iekļaujam arī tādus notikumus, kas liek mums attīstīt sevī pacietību, ticību, izpratni par zaudējumu, žēlsirdību, labestību utt. Taču ir daļa cilvēku, kuri apgūto pieredzes laiku pārvērš par traģēdiju un savu dzīvi dramatizē. Šīs emocijas mēdz būt dažādas intensitātes – cits pieskandina visu pasauli par nozagtu naudasmaku, cits pasniedz savus ģimenes locekļus kā baigus briesmoņus. Paverieties apkārt un ieraudzīsiet cilvēkus, kuri pasniedz savu dzīvi caur dramatizētu prizmu, pie kam paši par to labprāt runā daudz un jebkuros apstākļos. Pavērojiet viņus un jūs pamanīsiet, ka patiesībā viņi tīksminās stāstīdami baisas lietas. Pretējā gadījumā viņi to nedarītu un necilātu vēl reiz un vēl reiz to vai citu situāciju. Tas ir šo cilvēku “aizsargmehānisms” pret garīgo attīstību. Piesārņojot sevi atkal un atkal ar pagātnes notikumu ciešanu enerģiju, viņi veidojas par cilvēkiem ar kuriem grūti būt blakus, viņi labprāt (apzināti vai neapzināti) veido konfliktsituācijas un strīdus. Viņiem patīk aizrādīt, pamācīt, pazemot un likt justies viņu priekšā vainīgiem utt. Ko darīt ar šiem cilvēkiem, kuri rada naida, agresijas, neuzticības, skaudības un nosodījuma enerģijas? Atcerieties saiti ar Radītāju (krānu pa kuru bezgalīgi daudz var tecēt dzīvības ūdens, jo tā ir arī atgriezeniskā saite un strādā kā putekļusūcējs). Palūdziet Radītājam un savai Gaismas ģimenei, lai viņi “izsūc un aizvāc” no jūsu enerģētiskā lauka visas enerģijas, ko radījuši cilvēki – dramatizētāji. Palūdziet, lai arī no šiem cilvēkiem (tik cik tas ir harmoniski pēc Karmas un Kosmosa likumiem) aizvāc viņu saražotās Tumsas hierarhijas barošanas enerģijas. Patiesībā šie cilvēki ir sapinušies garīgās attīstības ceļa meklējumos un apjozušies ar baiļu, agresijas, skaudības u.c. enerģijām, no kurām paši vairs nevar izķepuroties. Domās vizualizējiet, kā jūs pagriežat “sūkšanas režīmā” kloķīti saitei, kas šo cilvēku savieno ar Radītāju, lai izsūc no viņa visas negācijas un negantumus.

Sestā ilūzija ir ilūzija, ka viņš garīgajā līmenī ir viens un pamests. Cilvēkiem šķiet, ja viņi neko nelūdz Radītājam un savai Gaismas ģimenei, tad Radītājs un Gaismas ģimene neko nezina par cilvēku. Tā ir ilūzija. Saite ar Gaismas Spēkiem darbojas vienmēr, bet ar savu palīdzību viņi iejaucas tikai tad, ja cilvēks to lūdz. Šī ir brīvās gribas un brīvās rīcības planēta un NEVIENAM NAV TIESĪBU kaut ko jums palīdzēt, ja jūs to neesat lūdzis. Piemēram, ja jūs jūtat, ka pastāv negatīva notikuma, situācijas vai procesa norise – lūdziet to harmonizēt pēc iespējas jums pieņemamākā veidā, taču tad, kad notikums jau norit pilnā sparā, lūgt Augstāko spēku palīdzību, dažkārt, ir par vēlu.

Septītā ilūzija ir bailes no pārmaiņām. Cilvēki baidās, ja notiek izmaiņas. Vai jūs gribat labāku darbu ar lielāku atalgojumu? Vai jūs gribat izdziedināt un atveseļot savu ķermeni? Vai jūs gribat, lai sakārtojas attiecības un saskarsme? Tad mainiet to, ar ko jūs neesat mierā! Atmetiet bailes, ka, ja kaut ko sāksiet mainīt – tad tas var radīt sliktāku situāciju. Tā ir ilūzija, bet ar savām bailēm, ka tas tā var notikt, cilvēks piesaista tieši šādu negatīvu scenāriju. Piemēram, jūs gribat labāk atalgotu darbu: nomainiet nīkšanu pie televizora vai bezjēdzīgus ikdienas darbus pret intensīvu angļu valodas apguvi, apgūstiet citu darba kvalifikāciju un nomainiet darbu. Gadi šeit nav šķērslis. Darba meklējumos valda stereotips, ka, jo vecāks cilvēks, jo mazākas ir viņa fiziskās darba un prāta spējas. Pierādiet, ka tā tas nav. Apgūstiet garīgo gudrību, lai iegūtu līdzsvaru fiziskajā ķermenī, jo slimība ir izjaukta harmonija starp cilvēkā esošajām daļām.

Ja ir izjukusi ģimene, tad atcerieties – viena pagale nedeg. Sāciet ar sevi. Kas notika, ka jūs vairs neesat pats labākais, vajadzīgākais? Mainiet sevi stingri un noteikti, jo, lai izmainītu pasauli, vajag izmainīt tikai vienu cilvēku – sevi.

Šobrīd Saules sistēmā un uz mūsu planētas notiek veco enerģiju noārdīšana, lai vietā nāktu jaunas cilvēku rases ar jaunu domāšanas un rīcības veidu. Visu, kas nespēj mainīties un ir iegrimuši ilūzijās, laiks un notikumi aizslaucīs un noslaucīs. Izturēs, kas mainīsies un nesīs sevī tikai mīlestību visos līmeņos un veidolos. Cilvēki, mostieties un lūdziet, lai Radītāja Gaismas hierarhija atver jūsu snaudošo Kosmiskās apziņas kapsulu jaunā laika enerģiju saņemšanai un pielietošanai! Ticiet Gaismas spēku klātbūtnei un piesauciet savus sargeņģeļus! Tuvāko divu gadu laikā viss izskatīsies kā agrāk, bet nekas nebūs kā agrāk.

Piepildiet sevi ar patiesu Gaismu, Mīlestību, Harmoniju un droši mainieties uz augšu. Prieku nesošs cilvēks visur ir gaidīts. Tāds ir Radītāja Gaismas plāns. Ar mīlestību!

Skaidrīte Aleksejeva. DVS Urantijas fonda vadītāja, dziedniece ("Burtnieks" Nr. 20 (116) novembris)

Papildināts 13.10.2010 09:36:12:

http://www.urantija.lv/lv/publikacijas/13/


Es negaidu, kad beigsies negaiss. Es dejoju lietū.

azzulum
Mana dzīvokļa Nr. 5 un izklāstītais viedoklis par 5 manā mūsu situācijā gaužām pretējs. Vienīgais ko varēju attiecināt uz mūsu dzīves veidu - Veicinās seksuālo pievilcību, ideāla vieta romantiskiem piedzīvojumiem.

Pārējais nu galīgi ne par mums......

azzulum
Paldies. Izlasot šo- varēju pielikt daudzus puzles gabaliņus, kuru man trūka. Kad būšu prātā salikusi apmēram visu puzli, tad sākšu domāt, ka kaut ko sāku saprast.


Saranda

Runājot par kokiem - kā ir ar bērzu sulu tecināšanu? Vai tā nav pāridarīšana kokam?

heidiheidi
Ja to dara samērīgi pret koka vecumu un veselību, lūdzot viņa atļauju, atvainojoties par iespējamajiem postījumiem un darot to ar pamatotu motivāciju, nevis "tā ir labi, jo visi tā dara" - tad, nē, tā nav pārdarīšana.


Memento mori.

Ja to dara samērīgi pret koka vecumu un veselību, lūdzot viņa atļauju, atvainojoties par iespējamajiem postījumiem un darot to ar pamatotu motivāciju, nevis "tā ir labi, jo visi tā dara" - tad, nē, tā nav pārdarīšana

Loti pareizi uzrakstits!

Basteta
Man nesanāca notievēt. It kā visu darīju pareizi,... bet varbūt tomēr kaut kas nepareizi sanāca. Nekā kā 100 bija tā palika

Slinkajiem video lekcija par laika cikliem: www.maiji.lv


lauvene1000
hēee es ar pirms gada to tievēšanas ritulu pamēģināju - man ar nekas neiznāca, bet nu vienreiz sanāca nobīde tās sveces dedzināšana - novēlu to uz nekorektu izpildi bet nu pēc pusgada gan gandrīz dabūju ideālo svaru, taču jāsaka - tā ir ķermeņa disciplīna, ja kaut ko tiešām gribas , tad var sasniegt. Un tajā momentā es staigāju uz dziednieku kursiem - un tur bija no rīta/ ieskaitot fiziskos vingrinājumus/ un vakarā pildāms darbiņš, kā arī paša dziednieka teiktais - ka nav jāēd vairāk vienā reizē par to, cik ietilpst plaukstās / savās/ , pēc tam pietiek ar vienu plaukstu - nu jā, tas strādā. bet nu tā kā tajos dziednieka kursos viss notika gaužām lēni, ka bija jāmieg ciet, tad nu pārstāju tur iet un pieturēties pie tā principa - i 5 kg klāt!

Jūs nevarat rakstīt šajā tēmā, jo tā ir slēgta.
8090264