Kuras ir gatavas runāt kameras priekšā? II daļa

Saulstariņa mamma

Slēdza Saulstariņa mamma: "bērnudārzi - būšanas un nebūšanas".

susuks
izdzēs sensitīvo info (personas kodi, vārdi) un kopē visiem.


susuks
{#} Nu neskumsti, vai tik vien bēdu pasaulē. Tavas nav tās lielākās.

Ieliec gan tekstu kā bumbero teica. Domāsim kopā, ko darīt.


Par pārbaudi Rīgas 85.vidusskolā

Izglītības valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) izskatīja Jūsu 2008.gada 10.marta iesniegumu par iespējamajiem pārkāpumiem pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanā (turpmāk – Iesniegums) Rīgas 85.vidusskolā (turpmāk – Izglītības iestāde) un, atbilstoši savai kompetencei, no 2008.gada 26.marta līdz 2. aprīlim veica pārbaudi Izglītības iestādē.

Pārbaudes laikā Izglītības iestādes direktore XX Inspekcijai uzrādīja Izglītības iestādes izdotu 2008.gada 22.februārī rīkojumu Nr.137 „Par pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu reģistrāciju”, ar kuru pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu Izglītības iestādē uzdots veikt metodiķei XY, bet direktora vietniecei informātikas jomā XZ uzdots datus par Izglītības iestādē reģistrētajiem pirmsskolas vecuma bērniem 3 dienu laikā no bērna reģistrācijas dienas ievadīt Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas (turpmāk – LIIS) programmā.

Iepazīstoties ar ierakstiem Rīgas 85.vidusskolas iesniegumu reģistrācijas žurnālā (turpmāk – Žurnāls), tika konstatēts, ka 2008.gada 10.martā ar kārtas numuru 32 ir reģistrēts A E iesniegums par Jūsu dēla pieteikšanu Izglītības iestādes pirmsskolas grupā. Žurnālā ir veikta atzīme par dzimšanas apliecības kopijas saņemšanu.

Kā savā rakstiskajā paskaidrojumā Inspekcijai norāda Izglītības iestādes direktore XX, tad „(...)2008.gada 10.martā pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija notika paredzētajā bērnu dārza grupu telpā. No vecākiem netika pieprasīti iesniegumi, kas ir pretrunā ar saistošo noteikumu 33.1.punktu. Vecākiem tika paziņots manā klātbūtnē reģistrācijas kārtas numurs. Reģistrēti tika visi vecāku mutiskie pieteikumi, ierakstot žurnālā bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, ziņas par vecākiem, dzīves vietas adresi un tālruņa numuru. Vecākiem tika lūgts iesniegt dzimšanas apliecības kopiju, deklarētās dzīves vietas kopiju un vecāku pases kopiju. Kad konstatēju, ka tiek pieprasīta vecāku pases kopija un deklarētās dzīves vietas kopija, kas ir pretrunā saistošajiem noteikumiem Nr.79, aizrādīju metodiķei. Turpmāk vecākiem tās netika pieprasītas. (...) tehnisku iemeslu dēļ(...)XZ nevarēja aizpildīt pieteikumus un tos izdrukāt. Par tehniskajām problēmām netiku informējusi Departamenta tehnoloģijas nodaļu. (...)XZ nav ievērojusi saistošo noteikumu 13.2.teikto man nesaprotamu iemeslu dēļ. Vecākiem netika nosūtīts ierakstītā vēstulē uzaicinājums ierasties informācijas precizēšanai (14.punkts), bet uzaicinājums izteikts mutiski. Tā kā nebija izdrukāti pieteikumi, tad nevarēja rīkoties atbilstoši 15.punktā noteiktajam. Par visiem konstatētajiem pārkāpumiem Saistošo noteikumu Nr.79 izpildē tika veiktas ar XY un XZ pārrunas un izteikts mutisks brīdinājums(...)”. Izglītības iestādes direktore XX informēja, ka Izglītības iestādes metodiķe XY ar 2008.gada 25.martu ir pārtraukusi darba tiesiskās attiecības ar Izglītības iestādi.

Izglītības iestādes direktore XX paskaidrojumā norāda, ka, pamatojoties uz Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 2008.gada 13.marta rīkojumu Nr.595-rs „Par pirmsskolas bērnu reģistrācijas Rīgas 85.vidusskolas pirmsskolas grupās anulēšanu” (turpmāk - Rīkojums Nr.595), Izglītības iestādē ar 2008.gada 13.martu ir pārtraukusi pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju Izglītības iestādes jaunatveramajās pirmsskolas grupās. Tādēļ 2008.gada 13.martā ir atsaukts Izglītības iestādes mājas lapā ievietotais paziņojums par pirmsskolas bērnu reģistrāciju, ar 2008.gada 13.martu anulēti izdarītie ieraksti LIIS datu bāzē. Visiem Izglītības iestādē pirmsskolas grupā pieteikto bērnu vecākiem, tai skaitā arī Jums (2008.gada 14.marta paziņojums Nr.390) rakstiski ir izsūtīta informācija par pirmsskolas bērnu reģistrācijas anulēšanu.

Našļi kraiņego{#} Vinovatih net {#}Saulstariņa mamma

Kur varētu iepazīties ar pilno rīkojam tekstu? Jo man vakar te pilnas ausis vadītāja piedziedāja par termiņu kāda jāpieregistrē bērns uzreiz pēc dzimšanas un par to kad pazūd brāļu/ māsu prioritāte

bubene01
normatīvie dokumenti, kas publiski pieejami, ir apkopoti šeit

Par prioritātēm skaties RD Saistošos not. Nr.79


Saulstariņa mamma
Paldies!!!

Šodienas dienā raksts "Bija pirmie, tagad - pēdējie" :)

Citāts no "Dienas" raksta:

RD izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejas priekšsēdis Juris Zaķis par konkrētu rīcību, kā palīdzēt vecākiem, vēl nevarēja runāt, jo par šādu situāciju pirmoreiz uzzināja no Dienas. Viņš solīja sazināties ar atbildīgo departamentu, noskaidrot vainīgo un atrisināt jautājumu tā, lai cietēji neizrādītos vecāki.

{#}{#}{#}Kad rīdziniece Gundega 2006.gada sākumā devās reģistrēt dēlu galvaspilsētas 126.pirmsskolas izglītības iestādē, tās vadītāja esot bildusi, ka lielākas izredzes tikt bērnudārzā būs, ja iesniegumā tiks rakstīts 2008.gada, nevis 2007.gada septembris. Gundega padomu ņēma vērā. Taču, kad kļuva zināms, ka ģimenes, kuru atvases nav tikušas bērnudārzā, varēs saņemt 50 latu pabalstu, vecāki, kuri līdzīgi kā Gundega, paklausot vadītāju aicinājumiem, norādīja vēlāku vēlamo iestāšanās gadu un līdz ar to zaudēja iespēju saņemt kompensāciju, sāka celt trauksmi.

Man ir komentārs par šo. Piedodiet, ka uzprasos. BET - skats no malas: cilvēks piesaka bērnu dārziņā, viņam iesaka laiku, kurā reāli tikt. Cilvēks ir laimīgs, pieteicis bērnu, viss notiek.

Tad pienāk X stunda, kad cilvēks uzzina, ka viņam ir iespēja izšmugļīt pabalstu, un šajā brīdī cilvēkam vairs nenāk miegs.

Es ne vārda nepīkstu par tiem, kuri saņem pabalstu, jo netiek pieteiktajā gadā - tas, ka nenodrošina bērnu ar vietu bd, ir katastrofāl, es to zinu, ne velti cīnos kā lauva. Bet skriet un pārreģistrēt gadu ātrāk, lai TIKAI saņemtu pabalstu, nu īsti riktīgi manuprāt tas nav. Protams, tāda ir cilvēka daba, bet ierēdņu vietā man laikam nebūtu šī tipa vecāku žēl. Tas gan man neliegs turēt īkšķus, lai jums izdodas to atpakaļejošā datuma bardaku novērst!


Меня называли орленком в отряде,
Враги называют орлом.
Jūs nevarat rakstīt šajā tēmā, jo tā ir slēgta.
9927818