Saimniecība

Jautājumi par naudu, kurus vajadzētu izrunāt pirms kopdzīves uzsākšanas

Lai pēc iespējas izvairītos no strīdiem par naudas pelnīšanu un tērēšanu kopdzīves laikā, svarīgākos jautājumus par naudas lietu kārtošanu vajadzētu izrunāt jau pirms tam. Iespējams, ka domas par šādu sarunu izraisa diskomfortu, taču tas ir nepieciešams kaut vai tāpēc, lai pēkšņi neizrādītos, ka topošais vīrs vai sieva ir 100 lielāko Latvijas parādnieku sarakstā un sapnis par kopīgas ģimenes mājas iegādi paliks tikai sapnis vēl vismaz trīs nākošās dzīves.

Jautājums par attieksmi pret naudu un finanšu paradumiem

Pārrunā ar partneri, ko katram no jums nozīmē nauda un kā topošais kopdzīves partneris ar savu naudu rīkojas ikdienā. Vai ļaujas spontāniem pirkumiem vai arī vienmēr rūpīgi plāno naudas izdošanu? Vai viņam bijusi svarīga uzkrājumu veidošana? Kā nopelnīja savu pirmo naudu un kādas ir atmiņas par finanšu situāciju bērnībā.

Jautājums par kredītvēsturi

Pārrunājiet, kādus kredītus esat ņēmuši un kā veicies ar to atdošanu. Ja rodas šaubas par partnera teikto, ka parādnieku datu bāzēs viņa nav un, ja vajadzēs, varēs paņemt jaunu kredītu ģimenes vajadzībām, pieprasi parādīt izziņu no Kredītu reģistra – lai gan varbūt izklausās pārspīlēti, ja izrādīsies, ka šaubas bijušas pamatotas, būsi rīkojusies ļoti atbildīgi un izvairījusies no nepatīkama pārsteiguma nākotnē.

Pavaicā, kāda ir partnera attieksme pret kredītiem – vai viņš nevar ciest būt parādā un kredītkartes vispār neizmanto vai arī naudu tērē pat nesekojot līdzi bilancei, jo cer, ka gan jau nopelnīs vajadzīgo summu.

Jautājums par finanšu situāciju (pašreizējās kredītsaistības, ienākumi, ietaupījumi un īpašumi)

Civillikumā noteikts, ka viena laulātā manta neatbild par otra laulātā saistībām, tomēr kopīgi saimniekojot, ģimenes budžets izjutīs izdevumus, kurus viens no laulātajiem izlietos savu kredītsaistību segšanai.

Foto: istockphoto.com

Varbūt kādam no jums ir ievērojams kredītkaršu parāds un jūs klusībā gaidiet palīdzību no otra, lai samaksātu to vienā reizē. Svarīgi informēt otru ģimenes locekli, ar kādiem obligātajiem maksājumiem būs jārēķinās ikmēneša budžetā. Tāpat vajadzētu pastāstīt par personām, kas ir parādā jums un par ko. Nav pieļaujama situācija, ka tikai pēc kāzām atklājas viena vai abu laulāto parādi. Jānolemj, vai tiks noslēgts laulību līgums par mantas kopību vai šķirtību.

Jautājums par ģimenes budžeta veidošanu

Jānolemj, kā rīkosies ar naudu ģimenē – daži pāri izvēlas veidot kopīgu «kasi», citi vienojas par pilnībā nodalītām finansēm. Jāizlemj, vai tiks atvērtas papildu kartes otram laulātajam, lai jūs kopīgi varētu izmantot naudas līdzekļus, kas atrodas katra laulātā kontā.

Jautājums par finanšu pienākumu sadalījumu ģimenē

Daudzās ģimenēs viens no laulātajiem uzņemas gan rēķinu apmaksu, gan visu kopējā budžeta pārvaldīšanu, tomēr arī otram vienmēr jābūt lietas kursā par finanšu stāvokli, lai tā krasas izmaiņas kāda liela pirkuma vai citu izdevumu dēļ viņam nebūtu negaidīts pārsteigums.

Jautājums par finanšu plānošanu ģimenē

Jāizrunā jautājumi par to, kā tiks plānots ģimenes budžeta sadalījums, kādām lietām atļausies tērēt, kādām naudu taupīs, kādām vajadzībām krās un kā risinās negaidītus izdevumus. Jāizlemj jautājums par kādiem pirkumiem vienmēr vajadzētu konsultēties vienam ar otru. Varbūt tas būs pirkums, kas pārsniegs noteiktu summu vai konsultācija būs vajadzīga tad, kad tiks pārsniegts noteiktais nedēļas kopējo izdevumu limits. Ģimenes finanšu politikai jābūt vienotai – ja viens taupīs pat sīkumos, bet otrs iegādāsies jaunākā dizaina apģērbus, to nevarēs saukt par sabalansētu budžetu un vienotiem finanšu mērķiem nākotnei.

Jautājums par karjeras plāniem

Izrunājiet jautājumu par to, vai kāds no ģimenes pārtrauks strādāt, ja piedzims bērns vai arī turpinās strādāt nepilnu darba laiku? Vai jūs varēsiet piesaistīt palīdzību no citiem ģimenes locekļiem vai vajadzēs meklēt aukli un kā varēsiet to atļauties? Ja nebūsiet par to vienojušies, var gadīties, ka jau laulības dzīves laikā kāds brīnīsies: «Es domāju, ka mēs vienmēr abi strādāsim!», bet otrs uzsvērs: «Man likās, ka tas ir pats par sevi saprotams – es nestrādāšu, kad vajadzēs nodarboties ar bērnu audzināšanu!»

Jautājums par līdzekļu uzkrāšanu

Apspriediet līdzekļu uzkrāšanas bērnu izglītībai iespējas un veidus. Pensijas gadi gan arvien attālinās un jaunāka gadagājuma cilvēkiem varētu šķist nevajadzīgas sarunas par tik tālu un nezināmu nākotni, tomēr finanšu konsultanti iesaka pārrunāt arī to. Apspriežot finanšu situāciju, jūs jau būsiet pieminējuši pašreizējos pensijas uzkrājumus, bet turpmāk konsultanti iesaka vismaz 10% no jūsu ienākumiem novirzīt šajos uzkrājumos.

Raksta tapšanā izmantoti padomi no lapām vkladchik.ru un womansday.com

Iveta Odiņa

Citi noderīgi raksti

Ģimene, nauda un finanšu sānsoļi

Temperaments mūsu bērnos

Par finansēm un ar tām saistītām tēmām dalieties pieredzē un viedokļos Cāļa forumos

Naudas lietas

Likumi un pabalsti