Saimniecība

Kā atlaiž iereibušus darbiniekus

Ar paziņu pārrunājām to, ka decembris ir svētku un ballīšu mēnesis, arī darba vietās. Un paziņa pauda domu, ka tas ir arī lieliskas izdevības mēnesis, lai darba devēji tiktu vaļā no nevēlamiem darbiniekiem. Sākumā domāju, ka viņa joko, bet nē – esot tādi darba devēji, kas izmanto svētku pasēdēšanas (ko reizēm paši pat atļāvuši) sekas, lai tajā pašā dienā atlaistu kādu sev nevēlamu darbinieku. Būtībā likums ir pārkāpts – darbinieks darba vietā atradies alkohola reibumā. Par to, kā tas iespējams, šajā rakstā.

Stingri jāievēro likumā paredzētā atbrīvošanas kārtība

Darba līguma uzteikumu pēc šī pamata regulē Darba likuma 101. panta 1. daļas 4. punkts – darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī. Papildu prasības nosaka vēl citi Darba likuma panti un MK noteikumi Nr. 394 «Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība». Darba devējam jāgādā par to, lai atbilstoši tiktu noformēts un pierādīts fakts par reibuma stāvokli un tiktu ievērota likumos paredzētā atbrīvošanas kārtība.

Kā konstatē alkohola reibuma stāvokli

Darba devējs var konstatēt faktu divos veidos – aizpildot speciālu veidlapu, nosūtīt darbinieku uz ekspertīzi medicīnas iestādē vai arī sastādīt aktu par darbinieka atrašanos darbā reibuma stāvoklī. Labākais veids, protams, ir mediķu atzinuma saņemšana, tomēr darbiniekam ir tiesības arī nepiekrist šādai pārbaudei. Tādā gadījumā darba devējam, pieaicinot vēl divas personas, jāsastāda akts un tajā jāmin pazīmes, kas liecina, ka darbinieks ir reibuma stāvoklī: gaita, neadekvāts runas veids, alkohola smaka utt. Darba likums neparedz nekādas reibuma pakāpes gradācijas, galvenais ir reibuma stāvoklis kā tāds.

Citi dokumenti, kas jānoformē

Nākošais nepieciešamais dokuments – vainīgās personas paskaidrojums.

Foto: istockphoto.com

Ja darbinieks atsakās rakstīt paskaidrojumu vai arī ir tik piedzēries, ka nav spējīgs to izdarīt, darba devējam jāsastāda akts par to, ka darbinieks neraksta paskaidrojumu.

Nepieciešams arī darba uzteikums, kam noteikti jābūt rakstveida. Darba devējam ir pienākums rakstveidā paziņot darbiniekam par apstākļiem, kas ir darba līguma uzteikuma pamatā – skaidri jānorāda, kad, kur un kādā stāvoklī darbinieks bijis. Darbiniekam jāparakstās, ka viņš ir saņēmis uzteikumu. Ja darbinieks uzteikumu atsakās parakstīt, jāsastāda akts par darbinieka atteikumu.

Var atbrīvot tajā pašā dienā

Saskaņā ar Darba likuma 103. pantu darba devējs darbinieku var atbrīvot nekavējoties un arodbiedrības piekrišana nav vajadzīga. Ja darba devējs sastādījis aktu un darbinieks ir atteicies no medicīniskās ekspertīzes, ir iegūts darbinieka paskaidrojums vai sastādīts akts par tā nerakstīšanu, uzrakstīts uzteikums, darbinieku no darba var atbrīvot tajā pašā dienā. Ja darbinieks piekritis doties uz medicīnisko ekspertīzi, tad vispirms jāsagaida rezultāti. Jāņem vērā, ka darba devējs var uzteikt darba līgumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, neieskaitot darbinieka pārejošas darbnespējas laiku vai laiku, kad viņš ir bijis atvaļinājumā vai nav veicis darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ. Darba devējs darba līgumu var uzteikt ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pēc pārkāpuma izdarīšanas dienas.

Ja mediķu atzinums norāda, ka darbinieks ir bijis alkohola reibumā, ekspertīzi apmaksā pats darbinieks. Ja izrādās, ka darbinieks nav bijis alkohola reibumā, pakalpojumu apmaksā darba devējs.

Iespējas sūdzēties tiesā

Atlaistajam darbiniekam, protams, ir tiesības celt tiesā prasību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu viena mēneša laikā no uzteikuma saņemšanas dienas. Tiesa ņems vērā divus faktorus: vai ir pietiekami daudz pierādījumu faktam, ka darbinieks darbā atradies reibuma stāvoklī; vai atbrīvošana no darba notikusi atbilstoši likumā noteiktajai procedūrai. Tiesas ziņā būs vērtēt darbinieka argumentus par to, ka visi svinēja un dzēra, bet atlaida tikai viņu.

Informācijas avoti: www.likumi.lv; www.lv.lv.

Iveta Odiņa

Citi noderīgi raksti

Nomainiet darbu skaisti

Izplatītākie mīļvārdiņi un to nozīme

Par darbu, izglītību, karjeru un ar to saistītām tēmām runājiet un dalieties viedokļos Cāļa forumos

Darbs un pieaugušo apmācība

Darbs, darbiņš...