Saimniecība

Padomi CV rakstīšanai

Otras iespējas radīt pirmo iespaidu nekad nav. Jūsu CV (‘Curriculum Vitae’ tulkojumā no latīņu valodas nozīmē ‘dzīves gājums’) ir kā vizītkarte vai reklāmas prospekts, kas norāda, ka tieši Jūs esat uzņēmumam nepieciešamais speciālists. Savu CV ir svarīgi izveidot tādu, lai darba devējs pievērstu uzmanību Jūsu zināšanām, pieredzei un personīgajām īpašībām un uzaicinātu Jūs uz darba interviju, nevis CV noliktu malā.

Galvenie CV veidošanas principi

Nekādu oficiālu standartu CV rakstīšanā nav, tomēr vajadzētu ievērot dažus praksē izveidojušos, vispārpieņemtus CV rakstīšanas un noformēšanas principus:

  • CV nevajadzētu būt garākam par divām lappusēm;
Foto: istockphoto.com
  • nevajag lietot garus teikumus vai rindkopas, jāakcentē būtiskie aspekti izglītībā un darba pieredzē;
  • informācijas izvietojumam jābūt labi pārskatāmam – ar izceltiem sadaļu nosaukumiem, izmantotām atkāpēm, pietiekami lielām atstarpēm starp rindām;
  • lieto parastu raksta stilu un burtu fontus (Times New Roman druka, burtu lielums – 12);
  • pēc uzrakstīšanas un izdrukāšanas CV vēlreiz jāpārbauda. Var palūgt kādam to izlasīt, lai pārliecinātos, ka tā saturs ir viegli saprotams un loģisks;
  • A4 formāta papīru. Ja CV kopē, jāpievērš uzmanība tam, lai lapas būtu bez melnām apmalēm;
  • CV jābūt datētam un parakstītam ar klasiski melnu vai zilu pildspalvu;
  • ja CV tiek sūtīts pa e-pastu, tā adrese nevar būt nenopietna vai divdomīga

CV iekļaujamā informācija

Personas dati

Vārds, uzvārds, dzimšanas dati (var minēt dzimšanas datus, ja konkrētajam darbam tas varētu būt būtiski, taču noteikti nav vajadzības minēt personas kodu, jo tā ir privāta informācija, kura nedrīkst nonākt kādas citas personas brīvā apskatīšanā/lietošanā), adrese, telefona numurs un e-pasta adrese. Jāpiezīmē, ka arī adrese ir to ziņu vidū, kuru droši var neizpaust, kamēr netiek slēgts darba līgums. Vārdu un uzvārdu var rakstīt ar lielajiem burtiem vai izcelt ar Bold šriftu. Ieteicams norādīt vēlamo sazināšanās veidu. Ja cilvēks ir citas valsts pilsonis, jānorāda pilsonība; ja pēc vārda un uzvārda nav saprotams dzimums, tas ir jānorāda. Fotogrāfiju pievieno tad, ja darba sludinājumā tas ir prasīts. Fotogrāfijai jābūt lietišķā stilā, maksimāli līdzīgai pases fotogrāfijai.

Mērķis

Jānorāda vakance, uz kuru cilvēks pretendē, vai apgūtā specialitāte, ja nav atsaukšanās uz sludinājumu. Katram interesējošam amatam jāsastāda atsevišķs CV.

Izglītība

Izglītības datus uzskaita, sākot ar to izglītības iestādi, kas beigta pēdējā, ievērojot hronoloģisku secību, līdz pamatizglītībai. Jāraksta mācību laika periods, izglītības iestāde un apgūtā specialitāte. Kā pielikumu CV būtu ieteicams pievienot izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas vai darba intervijas laikā uzrādīt oriģinālus. Var pieminēt kādus īpašus akadēmiskos sasniegumus un publikācijas vai praksi ārzemēs jomā, kas saistīta ar darbu, uz kuru pretendē. Var pieminēt arī papildus izglītību (kursi, semināri u. tml.), ja tā ir saistīta ar vēlamā darba pienākumu veikšanu.

Par mērķtiecīgu karjeru un attīstību var liecināt sarežģītas specialitātes, apmācību programmas izvēle, zināšanu papildināšanas kursi un semināri konkrētās specialitātes jomā. Ja kandidātam ir desmitiem apliecību par sagatavotību dažādās nozarēs (no grāmatveža līdz tautas dziedniekam un astrologam), tas var liecināt par to, ka viņš nav nosliecies uz pilnveidošanos noteiktā profesijā.

Darba pieredze

Apraksts ir jāsāk ar pēdējo darbavietu, minot laika periodu, kad cilvēks tur ir strādājis, darba vietas nosaukumu, adresi un darbības jomu, ieņemamo amatu, īsu pienākumu uzskaitījumu un sasniegumus darbā. Ja nepieciešams, var norādīt papildus informāciju par darbavietu (tālruni, faksu, e-pasta vai interneta adresi). Ja darbavietu ir pārāk daudz, var norādīt pēdējās trīs vai četras darbavietas vai tās, kur gūta vajadzīgā pieredze vēlamā darba veikšanai. Darbs amatu savienošanas kārtībā vai citi darbi jānorāda tad, ja tie varētu pārliecināt par pieredzes iegūšanu tieši vēlamajā vakancē nepieciešamo darbu veikšanai.

Aprakstot darba pieredzi, jālieto aktīvie darbības vārdi, piemēram, vadīt, organizēt, novērtēt, analizēt, attīstīt, konsultēt, plānot, projektēt u. tml. Konkrētu skaitļu norādīšana (piemēram, ‹‹Paaugstināju apgrozījumu par 30 %››) izskatās labāk nekā tikai procesa nosaukšana (piemēram, ‹‹Paaugstinājās apgrozījums››).

Darba devējs pievērš uzmanību arī gramatikai. Vārdi organizēju, veicu, izstrādāju, ieviesu liecina par procesos sasniegtiem rezultātiem. Vārdi darbs ar, izstrāde, ieviešana un optimizācija visdrīzāk liecina nevis par rezultātiem, bet par procesiem ar nenoteiktu sākumu, nobeigumu un līdzdalības pakāpi.

Pēc tā, kā mainījušies kandidāta amati, var spriest par viņa sekmēm profesijā. Ja katrs nākamais amats ir augstāks (atbildības līmenis, padoto skaits), viņš tiks uzskatīts par veiksmīgāku izvēli nekā kandidāts, kurš nomainījis 3–4 darbavietas, ieņemot aptuveni līdzīgus amatus.

Citas prasmes un papildus informācija

Šajā sadaļā var norādīt jebkādas dzīves laikā apgūtās prasmes, ja tām ir tiešs sakars ar vēlamo darbu. Parasti pirmās šajā sadaļā ir valodu zināšanas, bet pārējās tiek pievienotas pēc nepieciešamības.

Valodu zināšanas

Pirmā jāmin sava dzimtā valoda, pēc tam – pārējās zināšanu kvalitātes secībā. Ir arī jāprecizē, kādas ir konkrētās valodas zināšanas (brīvi, sarunvalodas līmenī, profesionāli u. tml.).

Datora lietošanas prasmes

Jānosauc programmas un darba vides, ar ko cilvēks parasti strādā. Kā pielikumu CV var pievienot atbilstošu sertifikātu kopijas.

Autovadītāja apliecība

Ja cilvēkam ir autovadītāja apliecība, jānorāda tās kategorija.

Intereses un aizraušanās

Hobiju nosaukšana sniedz netiešu informāciju par cilvēka sakariem ārpus darbalaika. Ja hobijs ir saistīts ar firmas darbības sfēru, to var minēt.

Foto: istockphoto.com

Diez vai ir lietderīgi pieminēt aizraušanos ar kādu bīstamu nodarbi, piemēram, kalnu slēpošanu (izņemot gadījumus, kad piesakāties darbā slēpošanas trasē vai tūrisma birojā). Darba devējs var nodomāt, ka bieži nāksies apmaksāt slimības lapas. No otras puses – var gadīties, ka tāds pats hobijs ir firmas direktoram, tādā gadījumā viņš būtu priecīgs darbavietā satikt interešu biedru.

Personiskās īpašības

Jāmin tās īpašības, kas ir noderīgas konkrētajam darbam, piemēram, spēja strādāt komandā vai organizatora spējas.

Runa nav par tām personības iezīmēm, kas rakstītas dažu CV nobeiguma daļā (komunikabls, apzinīgs, viegli apgūst visu jauno u. tml.). Šāds saraksts liecina tikai par to, ka kandidāts cenšas atbilst norādītajām prasībām. Runa ir par informāciju, ko kandidāts atklāj netieši, piemēram, CV izvērsti un detalizēti ir aprakstīts, kādus ražošanas projektus un iekārtas kandidāts ieviesis un uzlabojis, bet pavisam vispārīgi par to, kādi pienākumi bijuši citu vadīšanā. Tādējādi ir acīmredzams, ka kandidāts ir vairāk piemērots galvenā inženiera, nevis firmas ģenerāldirektora amatam.

Ģimenes stāvoklis

To var norādīt tikai tad, ja kandidāts to uzskata par īpaši svarīgu un lietderīgu informāciju. Tādā gadījumā var norādīt ģimenes stāvokli, bērnu skaitu un vecumu. Tomēr pārsvarā šādas, privātas, informācijas norādīšana ne vien nav nepieciešama, bet pat nav vēlama, lai izvairītos no diskriminācijas.

Cita informācija

Šajā sadaļā var minēt iespēju strādāt virsstundas vai doties komandējumos, izmantot personīgo auto darba vajadzībām.

CV pamattipi

Ir trīs CV pamattipi: hronoloģiskais, funkcionālais un kombinētais.

Hronoloģiskais CV

Ieraksti tiek veikti, sākumā minot jaunākos izglītības un darba pieredzes datus.

Šo veidu ieteicams izvēlēties tad, ja profesionālās darbības jomas nav strauji mainītas, nav bijuši lieli pārtraukumi, nav bieži mainītas darbavietas viena amata ietvaros un arī turpmākais darbs plānots tajā pašā jomā.

Funkcionālais CV

Ieteicams izvēlēties tiem, kuriem nav darba pieredzes, vai gadījumos, kad ir uzkrāta profesionālā pieredze dažādās jomās, bet nav atbilstošas izglītības, kā arī gadījumos, kad bieži mainīts darbs, profesija vai ilgstoši nav bijis darba. Jāizceļ ar interesējošo darbu saistītā profesionālā darbība, aktivitātes, sasniegumi un prasmes.

Kombinētais CV

Veidots pēc funkcionālā CV parauga, kas sākas ar kopsavilkumu, uzsverot prasmes, pieredzi un sasniegumus, un beidzas ar hronoloģisku darbavietu uzskaitījumu. Šis noformējums ļauj izvietot vērtīgākās prasmes un pieredzi CV sākumā. Ja darba pieredze ir neliela (jo tikko pabeigta skola vai augstskola), iespējams vispirms aprakstīt iegūto izglītību, uzsverot prakses vietas.

CV paraugi

Internetā atrodami dažādi CV paraugi – gan bezmaksas, gan par maksu. Interneta portālā www.europass.lv pieejama standartizēta CV forma, kas pieņemta Eiropas Savienības valstīs. CV formu var aizpildīt jebkurā no Eiropas Savienības valodām. Šo standartizēto CV formu ir ieteicams izmantot, piesakoties uz vakancēm valsts sektorā un starptautiskajās organizācijās. Iespējams aizpildīt arī Europass Valodu pasi un pievienot to CV.

Hronoloģiskā CV paraugs

Funkcionālā CV paraugs

Sagatavoja Iveta Odiņa

Citi noderīgi raksti

Sagatavošanās darba intervijai

Bērnu rotaļlietu kopšana

Par darbu, izglītību, karjeru un ar to saistītām tēmām runājiet un dalieties viedokļos Cāļa forumos

Darbs un pieaugušo apmācība

Darbs, darbiņš...