Saimniecība

Studijas pieaugušā vecumā? – Jā!

«Mūžu dzīvo, mūžu mācies» – šī dzīves patiesība mūsdienās kļūst aizvien populārāka un augstskolu iestājeksāmeni sen vairs nav tikai astoņpadsmitgadnieku privilēģija. Pieauguši cilvēki uzsāk studijas ne tikai tādēļ, lai iegūtu jaunas zināšanas savā specialitātē, bet arī – lai sāktu dzīvē kaut ko pilnīgi jaunu vai pievērstos dzīves aicinājumam, kas atklāts tikai pusmūžā.

Pieaugušie ir daudz apzinīgāki studenti

Iemesli, kādēļ cilvēki pieaugušā vecumā atkal aizdomājas par mācību, kursu vai studiju nepieciešamību, ir dažādi. Iespējams, uzreiz pēc vidusskolas tika uzsākts darbs vai mācību procesu pārtrauca bērniņa dzimšanas un audzināšanas process, bet varbūt agrāk uzsāktās mācības tika pamestas, jo neatbilda patiesajam dzīves aicinājumam.

Foto: istockphoto.com

Daudzi atsāk studijas, lai celtu kvalifikāciju, pārkvalificētos un iegūtu jaunas zināšanas, kas ļaus paaugstināt konkurētspēju savā profesijā. Jebkurā gadījumā – šī lēmuma pieņemšana un realizēšana nav no tiem vienkāršākajiem uzdevumiem. Pieaugušam studentam ir labi jātiek galā ne tikai ar objektīviem apstākļiem, piemēram, darba, ģimenes dzīves un studiju sabalansēšanu laika un finansiālā ziņā, bet arī jāiztur liela psiholoģiska spriedze. Bailes no neizdošanās, mācīšanās grūtībām, citu studentu un pasniedzēju attieksmes ir vieni no galvenajiem iemesliem, kas satrauc potenciālos pieaugušos studentus. Tomēr šīm bažām nav pamata. Patiesībā, pieaugušiem cilvēkiem studijās veicas daudz labāk nekā jauniešiem, kas tikko beiguši vidusskolu. Pirmkārt, pieaugušie studenti reti kad studiju programmu izvēlas vieglprātīgi, tādēļ velta mācībām lielu uzmanību un saprot, ka izcilu rezultātu var sasniegt tikai ar smagu darbu. Būtisks pieaugušo studentu «bonuss» ir arī līdzšinējā dzīves pieredze, jo viņi daudz labāk izprot studiju vielas teorijas un prakses saistību. Un vēl – ja pieaugušais students savu studiju maksu sedz pats, tas noteikti ir papildus motivējošs faktors, lai vairāk koncentrētos mācībām un izmantotu visu studiju potenciālu. Saprotams, ka šāda motivējošu faktoru kombinācija reti kad atstāj ieguldīto darbu bez pamanāmiem rezultātiem. 

Par savu studiju pieredzi stāsta Kaspars (37 gadi, Rīga): «Savu pirmo augstāko izglītību ieguvu vēl pavisam jauns – studēju ekonomiku un pēc tam ilgus gadus strādāju bankā. Kad pirms pāris gadiem radās iespēja izveidot savu biznesu, sapratu, ka manas zināšanas ir pamatīgi «apsūnojušas», biju pieradis pildīt vienveidīgus darba uzdevumus, bet privātā sektorā zināšanām un prasmēm ir jābūt daudz plašākām – vienam cilvēkam jābūt gan personāla vadītājam un mārketinga speciālistam, gan tulkam un pārdošanas menedžerim. Lietas, ko vēlējos apgūt, bija daudz, tādēļ izvēlējos studēt universitātē – neklātienes studijās. Visus, kas izvēlas līdzīgu studiju modeli, gribu brīdināt – tas nav vienkārši, bet nav arī neiespējami. Ir ļoti precīzi jāplāno savs laiks, lai neciestu neviena no trīs svarīgākajām lietām – nedz darbs un ģimene, nedz studijas. Brīžos, kad šķiet, ka pienākumu ir par daudz, vajadzīga milzīga motivācija un pašdisciplīna, lai saņemtos un pateiktu – viss, tagad es braucu uz lekcijām! Un svarīgākais laikam ir ieviest kārtīgu plānotāju, kurā atzīmēti visi eksāmeni, referātu nodošanas termiņi, kā arī laiks, kad jāsāk šiem darbiem gatavoties, un no šī plāna nekādā gadījumā nedrīkst atkāpties. Ja ģimene un darba vieta atbalsta šīs studijas, un manā gadījumā – tā bija, tad tā ir ļoti pozitīva un bagātinoša pieredze. Studējot es ne tikai ieguvu visas nepieciešamās zināšanas, bet atkal sajutos jauns, zinātkārs, aktīvs, katru jaunu informāciju uztvēru kontekstā ar savu iepriekšējo darba pieredzi un jaunā biznesa plānošanu. Vai kursā nejutos vecs? Nē, nemaz. Tas, ka semināros un lekcijās varēju ar jaunākajiem kursa biedriem padalīties ar kādu interesantu piemēru no praktiskās biznesa vides, pamatīgi cēla manu pašapziņu!»

Bailes būt vienīgajam un vecākajam kursā nav pamatotas

Kad lēmums par studiju uzsākšanu ir teju pieņemts, bet izšķirošajam solim trūkst pārliecības un drosmes, var noderēt nedaudz iedrošinošas statistikas, kas pierādīs, ka studijas pēc trīsdesmit ir pilnīgi normāla parādība. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārskatā par Latvijas augstāko izglītību uzzinām, ka pagājušajā mācību gadā Valsts augstskolās 7 % jeb 3602 studenti bija vecuma grupā no 29 līdz 39 gadiem, bet virs 39 gadiem – 4% jeb 2120 studenti. Nepilna laika studijās procentuālie skaitļi ir ievērojami lielāki. Valsts augstskolās studenti vecuma grupā 29–39 gadi ir 28% no kopskaita, bet virs 39 gadiem – 11%. Tātad, studijas ir realizējams plāns jebkurā vecumā, turklāt pieaugušiem studentiem ir vienlīdzīgas tiesības saņemt arī valsts atbalstu studēšanai. Normatīvie akti neparedz vecuma ierobežojumu atbalsta saņemšanai – arī gados vecāks students var pretendēt uz budžeta vietu, studiju kredītu, kas paredzēts studiju maksas segšanai, kā arī studējošā kredītu, kas sedz pilna laika studentu iztikas izdevumus (120Ls mēnesī).

Iekļaušanās kursa kolektīvā un labs kontakts ar kursabiedriem ir svarīga studiju procesa daļa. Tieši tādēļ daudzi pieaugušie studenti baidās, ka kursā jutīsies «vieni» vai uz jauno studentu fona izskatīsies veci, dumji un viņiem trūks pašpārliecinātības. Šeit vietā ir teiciens, ka apkārtējie tevi redz tādu, kāds tu jūties. Tev kā studentam jābūt sociāli aktīvam – jau pirmajās nedēļās vajag iepazīties ar kursa biedriem, parunāties, aiziet kopā pusdienās. Ja cilvēks būs bailīgs un vienmēr turēsies maliņā, tad visi viņu tā arī uztvers – kā dīvainu sievieti vai vīrieti, kas baidās un izvairās no citiem. Atceries, ka sākumā visi kursabiedri ir viens otram jauni! Atmet augstprātību vai bailes un uztver iepazīšanās procesu ar prieku – uzturi kontaktu ar draudzīgākajiem kursa biedriem, lekcijās sēdi kopā ar citiem, iesaisties diskusijās. Protams, to, ka tev nav astoņpadsmit gadu, nebūs iespējams izmainīt, tomēr šajā faktā ir arī daudz ieguvumu. Ja parādīsi sevi kā gudru, zinātkāru un entuziasma pilnu cilvēku, profesori un lektori būs par tevi sajūsmā, jo, atšķirībā no vieglprātīgajiem jauniešiem, tu esi students ar pieredzi un lielu motivāciju mācīties. Profesoru attieksmi pamanīs arī citi studenti, un centīsies ar tevi uzturēt komunikāciju, lai veidotu kopīgus grupu darbus. Līdz ar to – tavas zināšanas un briedums kļūs par vienojošu faktoru un attiecības ar kursabiedriem būs lieliskas.

Jaunās māmiņas nevar studēt – tas ir mīts

Viens no izplatītiem iemesliem, kādēļ sievietes pārtrauc vai neturpina izglītību, ir bērniņa piedzimšana. Rūpes par bērnu paņem tik daudz laika un enerģijas, ka doma par studijām bieži vien tiek vairākkārtīgi atlikta. Patiesībā, tiklīdz bērns ir paaudzies, ja vien mamma pati to vēlas, viņa var atsākt studēt. Augstskolu attieksme pret studējošām māmiņām ir pretimnākoša – dažas augstskolas nodrošina mācību maksas atlaidi vai piedāvā daļu no kursiem apgūt neklātienē, citās ir izveidotas speciālas bērnu istabas, kur profesionāļa klātbūtnē atstāt mazuli. Tomēr daudz svarīgāks par izglītības iestādes atbalstu ir ģimenes atbalsts studijām. Ja kāds no vecākiem nolemj uzsākt studijas, visa ģimene nonāk lēmumu trīsstūrī, cenšoties atrast vidusceļu starp darbu (naudu), studijām un bērna audzināšanu. Pareizais risinājums ir balanss un sadarbība. Lai kāds modelis netiktu atzīts par labāko, ir ļoti svarīgi, ka ikdienas uzdevumu plānošanā un izpildē iesaistās abi vecāki un papildus tiek piesaistītas atbalsta personas – vecvecāki, radinieki vai auklīte. Kārlis (35) un Iveta (32) nonāca šādā situācijā, kad bija jāpieņem lēmums – bērns vai izglītība. Stāsta Iveta: «Mums likās, ka visa nākotne jau ir saplānota, bet pāris mēnešu laikā situācija mainījās par visiem 180 grādiem. Es esmu tāda mūžīgā studente – biju gandrīz pabeigusi maģistrantūras studijas, kad man piedāvāja fantastisku iespēju – stipendiju, lai divus gadus strādātu un studētu doktorantūrā Dānijā. Nezinājām, kā lai rīkojas, jo manai pirmdzimtajai Elizabetei toreiz bija tikai četri gadi, abi ar vīru sēdējām un domājām, ko lai īsti dara. Vai man braukt vienai? Un tad – tas bija ļoti liktenīgi un patiešām liels pārsteigums, kad neilgi pēc tam atklāju, ka atkal esmu stāvoklī. Kopā ar vīru pieņēmām lēmumu, ka ir jāizmanto visas iespējas, ko «kosmoss» mums sūta – gan Dānija, gan bērniņš. Vīrs paziņoja, ka ir «nobriedis» mainīt profesiju, bet pirms tam – viņš ļaus man studēt un pats divus gadus auklēs bērnus Dānijā. Viegli jau nebija – es skraidīju no studijām uz darbu un pie bērniem, vīrs pa šo laiku kļuva nedaudz īgns, jo visu laiku pavadīja ar bērniem un nevarēja sevi realizēt. Ja būtu dzīvojuši Latvijā, vecvecāki būtu palīdzējuši un vīrs varētu strādāt, bet tur – ar diviem maziem bērniem daudz iespēju nebija. Tagad, kad esam atgriezušies Latvijā, esam samainījušies vietām – tagad ir vīra kārta mācīties, mainīt kvalifikāciju un īstenot savus karjeras mērķus. Gribu teikt, ka studijas pieaugušam cilvēkam ar bērniem vienmēr prasa kādu upuri, bet tas noteikti nav nekas neiespējams. Ieguvumi ir daudz lielāki par jebkādām grūtībām. Jauna izglītība fantastiski paplašina cilvēka redzesloku un inteliģences līmeni un, manuprāt, tieši tas ir vajadzīgs bērniem – aktīvi, forši un gudri vecāki.»

Nevari izvēlēties, ko īsti studēt?

Iespēju mācīties ir daudz, tāpēc īstās augstskolas un studiju programmas meklējumos noderēs Akadēmiskās informācijas centra mājas lapā publicētais kopsavilkums par augstākās izglītības iestādēm Latvijā. Turpat pieejams arī ērts studiju programmu meklētājs, kurā pēc interesējošā atslēgas vārda var atrast visas akreditētās augstskolu studiju programmas. Ja grūti izvēlēties prioritāro studiju virzienu, lūk, neliels padoms. Viena no lieliskām iespējām studējot universitātē, ir tā, ka vienlaikus var apgūt ne tikai sev interesējošo jomu, piemēram, tūrismu, vadības zinātnes, psiholoģiju, ģeogrāfiju vai veselības aprūpi, bet papildus izvēlēties arī citu fakultāšu priekšmetus un gūt padziļinātas zināšanas vēl kādā jomā. Varbūt tās būs ļoti praktiski pielietojamas zināšanas – grāmatvedība un audits, e–biznesa kurss vai mārketinga pamati, bet varbūt šī ir iespēja paralēli pamatstudijām realizēt kādu sen lolotu un, iespējams, neparastu sapni? Izvēle ir patiešām liela – var beidzot iemācīties ķīniešu vai spāņu valodu, apgūt gleznošanu, mūzikas terapiju un kino veidošanu vai iegūt praktiskas zināšanas pedagoģijā vai psiholoģijā.

Viena no populārām izvēlēm kvalifikācijas paaugstināšanai un jaunu zināšanu apgūšanai ir dažādu kursu un semināru apmeklējums, un, rūpīgi sekojot līdzi aktualitātēm šajā jomā, var atrast gan kursus par ļoti demokrātiskām cenām, gan bezmaksas seminārus. Piemēram, Nodarbinātības Valsts Aģentūra (NVA) piedāvā bezmaksas apmācības iespējas ne tikai reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bet arī īpašu Mūžizglītības programmu strādājošiem un pašnodarbinātiem cilvēkiem. Lai papildinātu un pilnveidotu darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas, NVA piedāvā apgūt svešvalodas, saskarsmes psiholoģiju, stresa menedžmentu, praktisko mārketingu, uzņēmējdarbības specifiku un dažādus citus kursus. Ar NVA Mūžizglītības pasākumu nodarbinātām personām izglītības programmu sarakstu 2013.gadam var iepazīties NVA mājas lapā.

Mūsdienu alternatīva universitātei: e-studijas un video lekcijas

Pilna laika un pat neklātienes studijas aizņem daudz laika, un nevar noliegt, ka tieši pieaugušiem cilvēkiem laiks ir viens no resursiem, kura vienmēr ir par maz. Ko darīt, ja vēlies studēt, bet nevari pamest darbu vai esi vienīgā, kas mājās aprūpē mazuli? Mūsdienu digitālajā pasaulē ir attīstījušies dažādi veidi, kā studēt no mājām. Piemēram, ja studiju noslēgumā vēlies saņemt diplomu un grādu, ir jāizvēlas augstskola, kas piedāvā e-studijas jeb tālmācību. Tālmācības studijas notiek e-vidē un to priekšrocība ir tā, ka nav jātērē laiks un līdzekļi, apmeklējot lekcijas klātienē, bet studēt var sev izdevīgā laikā. Tev nepieciešamas dators un internets, kā arī liela disciplīna un motivācija, bet augstskolas nodrošinās gan mācību materiālus, praktiskos uzdevumus un videolekcijas, gan konsultācijas ar pasniedzējiem, pārbaudes darbus un pat attālinātu eksāmenu iespējas – izmantojot web kameru. 

Ja «diploms kabatā» nav prioritāte un nepieciešamība, bet iekšējās sajūtas «kliedz» pēc jaunām zināšanām un mācīšanās procesa, iespēju ir gana daudz. Pirmkārt, internetā ir pieejami daudz bezmaksas videolekciju katalogi, kur var atrast sev interesējošās studiju tēmas un klausīties pasaules izcilāko lektoru un profesoru lekcijas. Iedvesmai izpēti šīs interneta vietnes: http://videolectures.net/Top/http://www.youtube.com/education?b=400,  kurās pieejams neskaitāms daudzums videolekciju angļu valodā. Bet, ja ar videolekciju klausīšanos ir par maz, vari pieteikties kādam no kursiem bezmaksas e–augstskolās, kur varēsi ne tikai klausīties lekcijas, bet arī pildīt pārbaudes darbus, saņemt novērtējumu un noslēgumā – arī augstskolas sertifikātu par veiksmīgi apgūtu kursu. Piemēram, www.coursera.org piedāvā bez maksas apgūt mēnesi līdz trīs mēnešus garus kursus no vairāk kā 50 pasaules augstskolām, tai skaitā, prestižās Jēlas Universitātes kursus, kura ir viena no lielākajiem zinātnes un izglītības centriem pasaulē. Iedomājies, vai tas nebūtu jauki – iegūt Jēlas Universitātes diplomu pasaules finanšu tirgu vai romiešu arhitektūras kursā?

Astoņi padomi pieaugušiem studentiem

Veiksmīga laika plānošana ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem, lai studijas būtu veiksmīgas. Iegādājies lielu un pārskatāmu plānotāju, kurā atzīmē visus veicamos darbus un apgūstamo studiju vielu. Katru nedēļu ieplāno noteiktu laiku mācībām mājās. Tikai ar striktu disciplīnu tev izdosies sevi atkal pieradināt pie ilgām mācīšanās stundām!

Atzīsti, ka tava dzīve studiju dēļ mainīsies un neprasi no sevis maksimumu. Ģimenes dzīves, studiju un darba apvienošana paņem daudz enerģijas – atrod laiku, lai atpūstos, relaksētos, pretējā gadījumā tu ātri «izdegsi». Studiju process noteikti ietekmēs arī tavu tuvinieku dzīves, tādēļ aprunājies ar vīru, bērniem, vecākiem un izstāsti, cik svarīgas tev ir studijas un viņu atbalsts.

Pirmās divas studiju nedēļas ir ļoti svarīgas un pirmās lekcijas nedrīkst kavēt! Tieši pirmajās nedēļās visi pasniedzēji iepazīstina ar kursa prasībām, noteikumiem un pārbaudes darbiem. Tāpat, šis ir labākais laiks, lai iepazītu visas izglītības iestādē pieejamās atbalsta iespējas, iejustos jaunajā vidē, kā arī – izveidotu kontaktu ar kursabiedriem un pasniedzējiem.

Esi sociāli aktīvs! Iepazīšanās ar kursabiedriem ir svarīga ne tikai no draudzēšanās viedokļa, bet arī studiju kvalitātes nodrošināšanai. Tev ir nepieciešams savs sociālais loks, ar kuru varēsi apspriest lekciju saturu un uzdevumus, kopīgi izstrādāt grupu darbus, aizņemties nokavēto lekciju pierakstus vai uzdot kādu jautājumu, ko neizproti.

Uzstādi reālistiskus mērķus! Visbiežāk pieaugušie studenti ierodas augstskolā ar ļoti augstiem mērķiem un sagaida, ka viņu atdeve tiks novērtētā ar visaugstākajām atzīmēm! Stop! Nevērtē savus panākumus tikai pēc atzīmēm. Mūsdienās studentu konkurence ir sīva un vērtēšanas sistēma  – strikta, un, ļoti iespējams, ka tavas spējas domāt, analizēt un atcerēties jaunu mācību vielu gadu gaitā ir kļuvušas vājākas. Augstiem mērķiem nav ne vainas, bet nedzen sevi depresijā, ja neesi «desmitnieku karaliene».

Koncentrējies uz katra priekšmeta «kopējo bildi»! Mācību gada laikā var viegli apmaldīties dažādās tēmās un detaļās, tādēļ visu laiku centies galvā paturēt katra priekšmeta galvenās tēmas un meklē shēmas un kopsakarības, kā mazākas tēmas iekļaujas kopējā studiju saturā. 

Studiju procesa laikā jābūt gatavai meklēt un pieņemt palīdzību no citiem cilvēkiem! Negaidi, ka lekcijās tev zināšanas «iebaros» kā ar karotīti – uzdod jautājumus pati, konsultējies ar pasniedzējiem – tieši tādēļ viņi ir domāti!

Apbalvo sevi par sasniegumiem! Lai nezaudētu motivāciju studēt, regulāri pārdomā, kādu mērķu vārdā uzsāki studijas un apbalvo sevi par katru nozīmīgu sasniegumu šo mērķu sasniegšanā.

Elīna Dumpe

Portāla apmeklētāji runā par studēšanu pēc 30

"Vecie studenti"

Par darbu, izglītību, karjeru un ar to saistītām tēmām runājiet un dalieties viedokļos Cāļa forumos

Darbs un pieaugušo apmācība

Darbs, darbiņš...