Saimniecība

Sniegs dārzā pavasarī

Rakstu sagatavojuši ainavu arhitektūras uzņēmuma «Jaunbērzi» speciālisti. 

Pavasarī, kad saulīte spēcīgi kausē biezo sniega kārtu, bieži vien privātmāju saimnieki raizējas par kūstošā sniega radīto ūdens postu savā dārzā.

Kad zeme vēl ir sasalusi un kūstošais sniegs nespēj iesūkties zemē, tas uzkrājas ieplakās un zemākajās vietās. Visbiežāk šādas peļķes pamanāmas lielos zāliena laukumos, retāk segumos.

Foto: istockphoto.com

Zāliens pēc ziemas zem biezā sniega ir novārdzināts, un tā kvalitāti vēl vairāk pasliktina kūstošā sniega ūdens. Visticamāk, ka šādu apstākļu sakritība būs iemesls zāliena sliktajai kvalitātei vai pilnīgai iznīkšanai.

Ja šādas peļķes ir radušās, tad tās ir virsūdeņu novadīšanas sistēmas neesamības sekas. Lai tās novērstu, būtu nepieciešams pārbūvēt cieto segumu un uzlabot zālienu ar tādām metodēm kā zāliena aerāciju un intensīvu mēslošanu. Lai izvairītos no kūstošā sniega radītiem bojājumiem, ierīkošanas gaitā jāpievērš uzmanība teritorijas vertikālajam plānam, kurā ir risināti teritorijas līmeņi un slīpumi.

Tāpat, sniegam nokūstot, vēl ilgi saglabājas segumu tīrīšanas rezultātā sastumtās sniega kaudzes uz zāliena vai dobēm. Temperatūras svārstību rezultātā sniega kaudze ir kļuvusi sablīvēta un vairāk līdzinās ledum. Zem šādas kaudzes aizies bojā pat visizturīgākie augi. Savlaicīgi nepieciešams domāt par šādu sniega kaudžu likvidēšanu.

Citi noderīgi raksti

Mājokļa spodrības diena

Zāliena aerācija

Ar citiem dārzkopjiem par līdzīgiem tematiem varat aprunāties Cāļa forumā

Zaļumu un pūkainīšu stūrītis