Saimniecība

Mājoklis amfībijai

Iekārtojot mājokli amfībijai Jums jāievēro trīs nosacījumi: vēss, tīrs un mitrs. Abinieki elpo daļēji arī caur ādu un gļotādām, tāpēc tām jābūt pietiekami mitrām, lai varētu uzņemt skābekli. Mājoklī jāuztur tīrība, lai dzīvnieks caur ādu neuzsūktu savas darbības blakusproduktus.

Mājokļa iekārtošanai var izmantot 2 variantus: vienkāršoto un dabīgiem apstākļiem pietuvināto. Vienkāršs miteklis ir piemērots vairākiem abinieku pārstāvjiem, piemēram, ragainām vardēm. Var izmantot kartona kasti (no apaviem vai līdzīgu), kuru izklāj ar mitru tualetes papīru vai papīra virtuves dvieļiem. Dabīgiem apstākļiem pietuvināta mājokļa iekārtošana atkarīga no dzīvnieka un viņa dzīvesvietas: ūdenī, uz sauszemes vai abējādi. Tiem paveidiem, kuri dzīvo sauszemē, piemēram, salamandrām, meža vardēm un kokvardēm, vajadzīgs sausais terārijs. Ūdenī dzīvojošām amfībijām nepieciešams ūdens rezervuārs, bet purva vardēm, pļavas vardēm un dažiem citiem abiniekiem mājoklī ir jānodrošina gan sausā teritorija, gan ūdens baseins.

Mājoklis sauszemes amfībijām

Var iekārtot gan horizontālā, gan vertikāla tipa sauso terāriju. Salamandras un meža vardes labi jutīsies horizontālajā terārijā. Toties kokvardēm nepieciešams vertikālais, lai būtu iespēja rāpties pa zariem. Sauszemes amfībiju mājoklī apakšējo slāni veido 2-3 cm rupjā grants. Pa virsu uzber mākslīgo granti. Augšā mitras sfagnu sūnas un 3-5 cm grunti vai mulčas. (Ciedru koku mulča ir kaitīga reptiļiem un amfībijām). Ierokam dažus sausos augus, papildinām ar dažiem dekora priekšmetiem, lai amfībijai būtu kur paslēpties. Ielieciet terārijā lēzenu trauku ar ūdeni (gaisa mitrināšanai un amfībijas ūdens procedūrām). Terārija apgaismošanai izvēlas 15 un 25 W spuldzes ar izkliedēto gaismu, kuras nesasilda terāriju. Kokvardēm terārijā vertikāli ievieto dažāda izmēra sausus zarus, lai tām būtu kur kāpelēt.

Mājoklis ūdens amfībijām

Ūdens amfībijām izmanto akvārijus. Akvārija dibenā ber grunti (tai jābūt tāda izmēra, kādu amfībija nevar norīt), ievieto dažus peldošus augus, kurus amfībija izmantos atpūtai, un ūdens filtru. Pirms dzīvo augu un amfībiju ievietošanas akvārijā pareizi sagatavojiet ūdeni. Standarta akvārija vāks ar lampu un atstarotāju nodrošinās augu apgaismošanu. Rūpīgi aizveriet visas filtra atveres, lai abinieki tur neielien. Jo dažas amfībiju sugas (piemēram, dažas vardes) var ielīst pat vismazākajās spraugās.

Mājoklis abiniekiem

Abinieku terārijs sadalās divās zonās: sauszeme un ūdens. Tāda sadale nodrošina amfībijām apstākļus, līdzīgus dabīgiem. Sauso zonu iekārto līdzīgi kā sauszemes amfībijām. Tur izvieto dažus dekora elementus (sausas siekstas, zarus, keramisko podu lauskas utml.). Ja terārijā ir dzīvie augi, tad jāparūpējas par to apgaismošanu. Ūdens zonā (baseina dibenā) ieliek grunti un ielej ūdeni. Ūdens līmenim jābūt  par 0,5-1 cm zemākam par sadalošās barjeras līmeni. Var pievienot peldošos dzīvos augus. Ūdeni jāmaina ik pēc divām nedēļām. Sauszemes zonā grunti maina apmēram vienu reizi divos mēnešos.

Citi noderīgi raksti

Zirga iegāde

Ziemas dārzs

Aprunāties ar citiem dzīvnieku mīļotājiem par līdzīgām tēmām varat Cāļa forumā

Zaļumu un pūkainīšu stūrītis