Saimniecība

Kad atkritumi kļūst vērtīgi

Pēc vienkāršās, bet ļoti uzrunājošās sociālās reklāmas, kuras laikā sabiedrībā zināmi cilvēki ar tekstu – es mīlu Latviju, ar kāju samīcīja plastmasas pudeli, lai to varētu izmest tam paredzētā konteinerā, Latvijā arvien vairāk cilvēku aizdomājās, ka visi atkritumi nav jāmet vienuviet, bet tos var arī šķirot.

Šobrīd daudzi plastmasas pudeles noliek atsevišķi un pie izdevības izmet tās tām domātajos konteineros, kas ērti pieejami pie gandrīz katra lielveikala. Tomēr atsevišķi izmest var ne tikai plastmasas pudeles, bet arī izlietotās baterijas un sadzīves tehniku, jo pārsteidzošā kārtā tas, kas mums jau ir atkritumi, citiem pēc šķirošanas kļūst par izejvielām jauniem produktiem. Turklāt tādā veidā mēs samazinām vispār kopējo izmesto atkritumu daudzumu. Par to, kāpēc ir vērts šķirot atkritumus un kā to iespējams izdarīt, mūs konsultēja Latvijas Zaļais punkts.

Foto: Latvijas Zaļais Punkts

Škirot, lai radītu jaunas darba vietas

Ir vismaz trīs iemesli, kāpēc ir izdevīgi un arī svarīgi šķirot un pārstrādāt iepakojumu:

  • Pirmkārt, atšķirojot iepakojumu no sadzīves atkritumiem, mēs samazinām kopējo apglabājamo atkritumu daudzumu, kas uz visiem laikiem nonāk atkritumu poligonā. Iepakojums veido apmēram 30 % no mājsaimniecības atkritumiem, bet, ja pieskaitām arī citus pārstrādājamos atkritumus – nolietotās elektropreces, baterijas, autoriepas, bioloģiskos atkritumus, tad pārstrādājamo atkritumu daudzums izaug līdz 70 %, bet noglabājami būtu vien 30% no mājsaimniecības atkritumiem. Jo mazāk atkritumus radīsim, jo mazāk teritoriju būs jāpārvērš par atkritumu poligoniem un vairāk vietas paliks tīrai videi.

Atkritumiem, kas nonāk poligonā, vajadzētu būt tikai tiem materiāliem, kurus šobrīd nekādā veidā nav iespējams pārstrādāt. Gan baterijas, gan nolietotās elektropreces ir iespējams pārstrādāt. Mūsu katra atbildība ir parūpēties par to, lai šīs lietas nonāktu īpaši izveidotās vietās – baterijas, tām paredzētajās vākšanās kastītēs, elektropreces – šķirošanas laukumus – no kurienes tās tiks nogādātas tālāk uz pārstrādi.

Mūsdienīgie atkritumu poligoni ir būvēti tā, lai tie nodarītu pēc iespējas minimālāku kaitējumu apkārtējai videi, tiek īpaši veidota pamatne, lai sadaloties atkritumiem kaitīgās vielas nenonāktu gruntsūdeņos, tur ir ierīkotas ūdens attīrīšanas iekārtas utt. Protams poligons nevar būt tikpat videi un cilvēkam draudzīgs kā zaļa pļava, tādēļ arī ir tik būtiski, ka mēs ikdienā pēc iespējas vairāk lietu pārstrādājam, lai poligoni nepildītos tik strauji un mums nebūtu atkal jaunas pļavas jāpārvērš par poligoniem.

  • Otrkārt, iepakojuma materiālu pārstrāde ļauj taupīt enerģiju un dabas resursus. Piemēram, pārstrādei nodotais stikls kūst pie zemākas temperatūras nekā nepieciešams pirmreizējā stikla ražošanai. Tāpēc stikla pārstrādei vajadzīgā enerģija ir par 32 % mazāka, savukārt viena tonna otrreiz izmantota papīra izglābj 14 kokus. Interesanti, ka papīra šķiedru var izmantot līdz pat septiņām reizēm, PET materiālu (kas veido plastmasas dzērienu iepakojumu un iegūts no neatjaunojamā dabas resursa: naftas) līdz pat 30 reizēm, bet stiklu pārstrādā bezgalīgu reižu skaitu.

  • Treškārt, plastmasas, papīra un stikla iepakojums ir resursi, ko var pārstrādāt un iegūt noderīgas izejvielas citu lietu ražošanai. Latvijā ir vairāki pārstrādes uzņēmumi: PET Baltija, Nordic Plast, papīrfabrika Līgatne u.c., kas pārstrādājot iepakojumu rada produktu ar pievienoto vērtību. Šķirojot atkritumus mēs arī nodrošinām darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.

Latvijas Zaļais punkts ir izveidojis arī uzskates materiālu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kāpēc jāšķiro atkritumi. Vecāki, kuri vēlas saviem bērniem interesantā veidā pastāstīt par atkritumu šķirošanu, var ieskatīties šeit.

Foto: Latvijas Zaļais Punkts

Šķiro un dari to pareizi

Šķirošanas konteineri plastmasas, stikla un papīra dalītai vākšanai ir izvietoti pie daudzām daudzdzīvokļu mājām Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Lai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi izvietotu vēl vairāk konteineru, ir būtiski, lai cilvēki izmantotu jau pieejamos konteinerus, turklāt šķirotu pareizi un mestu konteineros tikai pārstrādei derīgus materiālus.

Ja pie tavas mājas nav pieejami šķirošanas konteineri, izmanto vairāk kā 50 šķirošanas laukumus visā Latvijā, kuros iedzīvotāji bez maksas var nodot gan sašķirotu iepakojumu, gan elektropreces un citas pārstrādei derīgas lietas. Skatīt karti ar šķirošanas laukumu adresēm.

Rīdzinieku ērtībām publiskie konteineri stikla un plastmasas iepakojuma šķirošanai ir izvietoti arī pie deviņiem Rimi un Supernetto veikaliem. Skatīt karti ar veikalu atrašanās vietām.

Šobrīd Latvijā iedzīvotāji ir aicināti šķirot tikai tos materiālus, kurus ir iespējams pārstrādāt.

  • Plastmasai paredzētajā šķirošanas konteinerā vari mest PET dzērienu pudeles, cietās plastmasas jeb HDPE pudeles (šampūna pudeles, sadzīves ķīmijas, šampūna u.tml. iepakojumu), plēvi no produktu iepakojuma, kā arī biezos plastmasas iepirkumu maisiņus.

  • Stiklam paredzētajā konteinerā drīkst mest tikai stikla pudeles un burkas.

  • Papīram paredzētajā šķirošanas konteinerā drīkst mest kartona kastes, brokastu pārslu kārbas, cepumu pakas, biroja papīru, avīzes, žurnālus, grāmatas bez biezajiem vākiem.

Katrā novadā var atšķirties nosacījumi, kāda veida iepakojuma materiāli jāmet šķirošanas konteineros. Tāpēc, pirms mest kaut ko konteinerā, iepazīsties ar informatīvo uzlīmi uz konteinera.

Padomi iepakojuma šķirošanai.

Izrādi iniciatīvu – pieprasi šķirošanas konteinerus

Bieži vien kā iemesls, kādēļ cilvēks nešķiro atkritumus, tiek minēts konteineru trūkums dzīvesvietas tuvumā. Taču šo procesu vari ietekmēt arī tu! Šķirošanas konteineru uzstādīšanu un apkalpošanu nodrošina atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi. Ja vēlies šķirot, bet tavas dzīvesvietas tuvumā šķirošanas konteineri pagaidām nav pieejami, sazinies ar nama apsaimniekotāju vai atkritumu apsaimniekotāju un aicini tos uzstādīt.

Galvenie priekšnosacījumi bezmaksas atkritumu šķirošanas konteineru iegūšanai:

  • Nama apsaimniekotājam vai īpašniekam un šķirošanas konteineru uzstādītājam ir aktīvs sadzīves (nešķiroto) atkritumu izvešanas līgums;

  • Nama iemītnieki šķirošanas konteinerus lieto aktīvi;

  • Šķirošanas konteineri tiek lietoti tieši atkritumu šķirošanas, nevis sadzīves atkritumu izmešanas mērķim un tajos atrodamais materiāls ir bez sadzīves atkritumu piemaisījumiem.

Atsevišķās pilsētās pieejami šķirošanas piedāvājumi vienģimeņu mājām, taču tur, kur tāda nav, šādu māju iedzīvotāji aicināti lietot kādu no vairāk nekā 50 publiskajiem atkritumu šķirošanas laukumiem vai punktiem.

Plašāka informācija par šķirošanas konteineru uzstādīšanu.

Katram patiešām ir iespēja pielikt savu roku, lai Latvija kļūtu zaļāka, un vide, kurā dzīvojam, būtu derīga un tīra ne tikai mums, bet arī mūsu bērniem!

Iveta Rozentāle

Citi interesanti raksti

Moderni un oriģināli gaismas avoti

Kā iztīrīt flomāsteru traipus

Par līdzīgām tēmām varat aprunāties Cāļa forumos

Pļāpiņa

Nekustamais īpašums