Spogulis

Mīti par grupu terapiju

Vēl vairāk mītu un neskaidrību nekā par psihoterapiju ir par grupu terapiju, jo tas Latvijā šķiet kas salīdzinoši jauns.

Anita Irbīte (no kreisās) un Daiga Barone. Foto no personīgajiem arhīviem

To, kas ir grupu terapija un kādi ir izplatītākie mīti, mums skaidro psiholoģes Daiga Barone (tālr.: 28344226) un Anita Irbīte (tālr.: 26372678; www.gruputerapija.lv).

Grupu terapijā ir neliela cilvēku grupa, ar kuru strādā viens vai vairāki terapeiti. Grupu terapijā saikne starp grupas locekļiem un terapeitu kļūst par terapijas materiālu, ar ko terapija tiek vadīta, tiek izmantota pagātnes pieredze un pieredze ārpus terapijas grupas.

Grupu terapijas mērķis ir mazināt ego kontroli/barjeras un brīvi runāt par to, kas ienāk prātā. Tādējādi tiek veicināta personības izaugsme, sniegts atbalsts un atgriezeniskā saite, reaģējot vienam uz otru. Grupā klienti brīvi pauž savas asociācijas, jūtas, noslēpumus, pagātnes stāstus un domas. Klientam ir iespēja pārrunāt savas problēmas, aktivizēt savu problemātisko uzvedību, izprast to un iespēju robežās mainīt esošo situāciju. Grupa sniedz atbalstu un cerību, jo klientam ir iespēja ieraudzīt, kā citi grupas dalībnieki ir pozitīvi atrisinājuši kādu klientam svarīgu jautājumu.

Grupas terapijā klients iemācās labāk saprast sevi un citus, attīsta saskarsmes iemaņas, iemācās klausīties un adekvāti reaģēt uz citiem, arī autoritātēm, uzlabojot attiecības ar sevi un citiem – ģimeni, draugiem un darba kolēģiem.

Izplatītākie mīti par grupu terapiju

  • Grupu terapija ir anonīmie alkoholiķi. Man būs jānosauc savs vārds un jāsaka, kāda ir mana problēma.

Anonīmo alkoholiķu grupas atspoguļo vienu no grupu terapijas veidiem, t. i., atbalsta grupu, kurā var būt savi uzvedības noteikumi, saturs, tēma un problemātika. Grupu terapijā kā psihoterapijas grupā nav noteiktas struktūras – ievada, iztirzājuma un nobeiguma –, nav noteikta mērķa un vadītāja.


  • Grupu terapija nav efektīva.


Pētījumi, kuros salīdzināta grupu psihoterapija ar individuālo terapiju, rāda, ka grupu terapija ir tikpat efektīva un dažreiz pat efektīvāka par individuālo terapiju. Tas ir tāpēc, ka visa mūsu dzīve notiek attiecībās. Psiholoģiskie traucējumi izpaužas starp cilvēkiem, un tie nekad nevar pilnībā izpausties cilvēkam, kurš ir izolēts no citiem. Grupu terapija ļauj ātrāk saskatīt psiholoģiskos traucējumus, vērojot grupas dalībnieku mijiedarbību.

Pētījumos secināts, ka īpaši efektīva grupu terapija ir dažādu saslimšanas gadījumu ārstēšanā, jo šī terapijas forma palīdz cilvēkiem labāk tikt galā ar slimību, paaugstina viņu dzīves kvalitāti un dažos gadījumos, piemēram, krūts vēža slimniekiem, palīdz dzīvot ilgāk. Grupu terapija uzrāda labus rezultātus depresijas, hroniska stresa, zema pašvērtējuma u. c. gadījumos.

Foto: istockphoto.com
  • Grupu terapija ir otra labākā aiz individuālās terapijas.


Ja terapeits
ir ieteicis grupu terapiju, tad tādēļ, ka viņš ir pārliecināts – tas ir labākais veids, kā risināt svarīgos jautājumus. Grupu terapija netiek ieteikta tādēļ, ka terapeitiem visi individuālie pieņemšanas laiki ir aizņemti.


Grupu terapijai ir vairākas priekšrocības, ko nevar sniegt individuālā terapija. V
iena no priekšrocībām – grupu veido dažādas personības, kam ir dažāda pieredze un dažādi jautājumu risināšanas veidi. Katra grupas locekļa stiprā puse var būt paraugs citiem grupas locekļiem. Otrkārt, grupu terapija ir iespēja no citiem grupas locekļiem saņemt ticamu un noderīgu informāciju par sevi.


  • Grupa man liks atklāt savas dziļākās domas, jūtas un noslēpumus.


Cilvēks pats kontrolē, ko, cik daudz un kad stāstīt grupai. Lielākoties, pēc pāris sesijām cilvēki, esot grupā, atklāj, ka jūtas pietiekami droši, lai dalītos ar sev aktuālajiem jautājumiem un pārdzīvojumiem, jo grupa var ļoti palīdzēt un atbalstīt. Jūs varat sev palīdzēt, klausoties citos un domājot, kā citu teiktais attiecas uz jums.

  • Uz grupu terapiju ir jāiet ilgāk nekā uz individuālo, jo laiks ir jādala ar citiem cilvēkiem.


Bieži vien grupu terapija ir efektīvāka nekā individuālā terapija, jo
cilvēks var iegūt kaut ko no grupas pat tad, ja pats runā maz un uzmanīgi klausās citos. Tādējādi var atklāt, cik daudz kopīgā ir ar citiem grupas locekļiem. Jo vairāk kāds cits strādā pie sev aktuāliem jautājumiem, jo vairāk otrs iemācās par sevi. Bieži vien grupas locekļi sāk runāt par jautājumiem, kas ir nozīmīgi arī tev, bet, par ko neesi vēl runājis vai pat aizdomājies. Tādējādi cilvēks var daudz ātrāk sākt strādāt ar sev aktuālo jautājumu.


  • Grupas terapeits un citi grupas locekļi man verbāli uzbruks.


Ir ļoti svarīgi, lai cilvēks grupā justos droši. Grupas terapeits ir grupā, lai veidotu drošu vidi, kurā ir iespēja saņemt un sniegt atgriezenisko saiti. Bieži vien to nav viegli izdarīt. Kad grupas locekļi ir pieņēmuši viens otru un uzticas, atgriezeniskā saite un pat konfrontēšana tiek pieņemta labāk. Grupas priekšrocība ir tā, ka ir iespēja saņemt atgriezenisko saiti vidē, kur tevi atbalsta, kā arī var iemācīties to sniegt citiem.

Foto: istockphoto.com
  • Man ir pārāk lielas grūtības runāt ar citiem cilvēkiem, tāpēc nebūšu spējīgs runāt grupā.


Vairums cilvēku
ir satraukušies par to, vai spēs runāt grupā. Lielākoties, visi bez izņēmuma pēc pāris sesijām grupā atklāj, ka ir sākuši runāt. Gandrīz visi grupas locekļi atceras un zina, kā ir ienākt grupā, tādēļ jaunpienācējs tiks atbalstīts un iedrošināts, īpaši no grupas terapeita puses.


  • Ja man nepatiks citi grupas locekļi, tā būs laika izniekošana.


Pārsvarā cilvēki par lietām, kas viņus uztrauc, izvēlas runāt ar draugiem vai ģimenes locekļiem, jo tie ir patīkami un uzticami cilvēki, turklāt simpātijas un uzticība ir abpusēja. Ir maldīgs priekšstats, ka grupas locekļiem ir jākļūst par tuviem draugiem, lai spētu viens otram palīdzēt. Tāds viedoklis rodas tādēļ, ka liekas dīvaini un savā ziņā nepieņemami runāt par personīgām lietām ar svešiem cilvēkiem, jo nav zināms, cik droši tas ir un ar kuriem no grupas, iespējams, nav nekā kopīga. Bet tieši tādēļ grupu terapija ir tik efektīva un tik ļoti atbalsta cilvēku – bieži vien dalīšanās ar cilvēkiem, kas atšķiras no mums, mūsu ģimenes un draugiem, var ļoti palīdzēt un pavērt jaunu skatu uz kādu situāciju vai aktuālu jautājumu.


  • Grupas locekļi ārpus grupas izstāstīs citiem par mani un manām problēmām.


Konfidencialitāte ir jebkuras terapijas pamatā – gan individuālās, gan grupu. Grupu terapeitam un grupas locekļiem jānodrošina grupas konfidencialitāte. Uzsākot terapiju, tiek noslēgta vienošanās, ka grupā paustais paliek grupā. Pat fakts, ka tu esi grupā, ir konfidenciāla informācija. Konfidencialitātes jautājumi tiek pārrunāti gan uzsākot darbošanos grupā, gan arī grupu terapijas laikā.

Iveta Rozentāle

Citi interesanti raksti

Mīti par psihoterapiju

Nebeidzamais stāsts par rindām uz bērnudārziem Rīgā

Runāt un dalīties viedokļos par līdzīgām tēmām varat Cāļa forumos

Attiecības un psiholoģija

Atbalsta grupas